Home > Actualitate > 250 de lei lunar pentru fiecare persoană. Ce trebuie să faci pentru a îi lua
Actualitate

250 de lei lunar pentru fiecare persoană. Ce trebuie să faci pentru a îi lua

250 de lei lunar pentru fiecare persoană. Ce trebuie să faci pentru a îi lua

Elevii din învățământul preuniversitar din Sectorul 2 vor putea beneficia de vouchere în valoare de 250 de lei/lună pentru a-i încuraja să practice sport de performanță.

Primăria Sectorului 2 a anunțat demararea înscrierilor pentru proiectul “Dăruim speranţă pentru performanţă în sport”. Află care sunt condițiile de participare și cum se pot înscrie elevii.

Proiectul “Dăruim speranţă pentru performanţă în sport”

Proiectul inițiat de Primăria Sectorului 2 vizează acordarea de vouchere în valoare de 250 de lei/lună elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Sectorul 2, pentru a stimula practicarea sportului de performanță.

Bugetul local al Sectorului 2 alocă suma de 2.000.000 de lei/lună, ceea ce înseamnă că vor exista 8.000 de elevi beneficiari în fiecare lună.

Înscrierile pentru acest proiect au început pe data de 25 aprilie 2023 și se vor încheia pe data de 2 mai 2023. Elevii majori sau părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori pot depune documentele necesare la unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 la care este înscris elevul.

Elevii vor primi voucherele în ordinea înregistrării solicitărilor și în limita locurilor disponibile lunar, respectiv a bugetului alocat pentru acest scop.

Condiții de participare și procedura de înscriere

Pentru a putea participa la acest proiect, structurile sportive trebuie să fie afiliate la Federația Sportivă Națională pe ramură de sport și să desfășoare activitatea sportivă în baze sportive proprii sau aflate în folosință în Sectorul 2 al Municipiului București, în conformitate cu legislația în vigoare.

Elevii majori sau părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori care vor primi voucherele pentru sport trebuie să se angajeze în scris să folosească tichetele valorice primite doar în scopul pentru care au fost emise, în maximum 30 de zile de la primire.

Înscrierea se face prin depunerea următoarelor documente la unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2:

  • cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport;
  • dovada că elevul s-a înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;
  • documente care să ateste calitatea de părinte/reprezentant legal, după caz;
  • declarația pe propria răspundere a elevului major sau părinților/reprezentantului legal al elevului minor, după caz;
  • alte documente solicitate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, după caz, potrivit regulamentului intern;
  • copie după actul de identitate al elevului major.

Circuitul voucherelor pentru sport

Conducerea unității de învățământ va afișa la intrarea în unitatea de învățământ toate condițiile de acordare a voucherelor pentru sport, pentru a fi luate la cunoștință de către toți elevii și părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

Voucherele pentru sport vor fi ridicate lunar de către elevul major sau părinte/reprezentant legal, în cazul elevului minor, de la unitatea de învățământ, pe bază de semnătură.

Accesul în structurile/cluburile sportive se va face pe baza voucherului pentru sport, care va fi predat în prima zi când se prezintă elevul.

Lista cluburilor sportive participante la acest proiect poate fi accesată aici [urmăriți link-ul pentru a accesa lista].

Inițiativa Primăriei Sectorului 2, “Dăruim speranţă pentru performanţă în sport”, reprezintă un sprijin important pentru părinții care nu-și permit finanțarea cursurilor de sport de performanță pentru copiii lor și are ca scop stimularea practicării sportului în rândul elevilor.

Cu o alocare bugetară generoasă și o gamă largă de cluburi sportive participante, acest proiect oferă o oportunitate valoroasă pentru tinerii dornici să se implice în activități sportive și să atingă performanțe în domeniu.