Home > Actualitate > Social > Acești români sunt scutiți de impozite. Dacă te încadrezi poți începe să depui dosarul
Actualitate Social

Acești români sunt scutiți de impozite. Dacă te încadrezi poți începe să depui dosarul

Acești români sunt scutiți de impozite. Dacă te încadrezi poți începe să depui dosarul

Aceștia nu sunt corporațiști, bancheri sau mogulii imobiliari – ci persoanele care suferă de anumite tipuri de dizabilități.

Aceștia sunt scutiți nu doar de impozitul pe venit, ci și de contribuțiile de asigurare socială, taxele pe imobile, terenuri, și alte taxe aferente. Avantajele nu se opresc aici, având în vedere că aceștia beneficiază și de reduceri sau chiar scutiri complete la plata anumitor taxe.

Cine sunt acești beneficiari și cum ajung să fie scutiți de aceste obligații fiscale? Legea menționează clar că aceste prevederi vizează persoanele cu gradul I de invaliditate. Pentru a accesa aceste facilități, persoanele trebuie să îndeplinească anumite condiții, dovadă fiind prezentarea unui dosar cu șapte documente esențiale.

Acestea includ o cerere pentru scutirea de impozit, completată și semnată de solicitant, precum și un certificat de încadrare în grad de handicap sau invaliditate. De asemenea, sunt necesare o copie a cărții de identitate a solicitantului și a soțului, soției sau reprezentantului legal, copia certificatului de căsătorie, o copie a actului de proprietate pentru care se solicită scutirea, un extras de carte funciară care să nu fie mai vechi de 3 luni, și dovada numirii reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana cu handicap grav sau accentuat sau persoana încadrată în gradul I de invaliditate.

Cum se Accesează Aceste Beneficii?

Documentele necesare se depun la Direcția de Taxe corespunzătoare zonei de domiciliu a solicitantului. Și aici nu se termină lista beneficiilor pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.

Având în vedere condițiile în care se află, acestea beneficiază de reduceri la transportul în comun, la biletele de avion în funcție de gradul de handicap. Mai mult, persoanele cu dizabilități pot primi asistență socială, care include asistența medicală și socială, consilierea psihologică și ajutorul de urgență.

Alături de aceste facilități se adaugă concedii medicale suplimentare și o indemnizație lunară de la stat: 368 de lei pentru handicap grav și 279 pentru handicap accentuat.

Aceste prevederi, deși nu pot compensa integral dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, reprezintă un pas pozitiv în direcția unei societăți mai echitabile. În acest context, este esențial ca informațiile privind accesul la aceste beneficii să fie cât mai ușor de obținut și de înțeles, pentru a asigura că toți cei care au dreptul la acestea le pot accesa cu ușurință.