Home > Actualitate > Social > Actualizări importante privind Tichetele Educaționale 2024! Ministerul Educației a făcut anunțul, când intră banii
Actualitate Social

Actualizări importante privind Tichetele Educaționale 2024! Ministerul Educației a făcut anunțul, când intră banii

Actualizări importante privind Tichetele Educaționale 2024! Ministerul Educației a făcut anunțul, când intră banii

Sorin Decă, secretarul general adjunct din Ministerul Educației, a anunțat recent data la care vor fi încărcate tichetele educaționale pentru anul 2024.

Acest anunț vine cu o serie de schimbări importante în ceea ce privește distribuția și valabilitatea tichetelor educaționale, care afectează în mod direct părinții și copiii care depind de acest sprijin financiar.

Una dintre cele mai semnificative modificări în programul de tichete educaționale pentru anul 2024 este introducerea cardurilor noi pentru toți beneficiarii, indiferent dacă au mai avut sau nu tichete educaționale în trecut. Aceste carduri vor fi valabile pentru următorii 5 ani, oferind o mai mare stabilitate și continuitate pentru familiile care depind de această formă de sprijin financiar.

De asemenea, este important de menționat că cei 500 de lei aferenți tichetelor educaționale vor fi livrați într-o singură tranșă, ceea ce ar putea să simplifice procesul de administrare financiară pentru beneficiari. Această schimbare poate oferi o viziune mai clară asupra bugetului disponibil și poate contribui la cheltuirea mai eficientă a resurselor financiare.

”Cu siguranță, săptămâna viitoare, cel puțin o mare parte dintre tichetele educaționale se va încărca”, a spus Sorin Decă.

Eligibilitatea pentru tichetele educaționale 2023-2024

În ceea ce privește eligibilitatea pentru tichetele educaționale în anul școlar 2023-2024, programul se adresează două categorii principale de beneficiari:

1. Preșcolarii în Învățământul de Stat

Pentru a fi eligibili pentru tichetele sociale pe suport electronic, preșcolarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Au vârsta minimă de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent.
  • Au vârsta maximă de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent.
  • Venitul lunar pe membru de familie este maximum 633 lei.

Aceste criterii au fost stabilite pentru a ajuta familiile cu copii mici să beneficieze de sprijinul financiar oferit de tichetele educaționale și pentru a asigura că aceștia au acces la educația preșcolară.

2. Elevii din Învățământul de Stat Primar și Gimnazial

Elevii din învățământul de stat primar și gimnazial sunt și ei eligibili pentru tichetele educaționale în anul școlar 2023-2024, cu următoarele condiții:

  • Sunt înscriși la cursuri de zi.
  • Se află în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 1.500 lei.

Această categorie de beneficiari vizează elevii din clasele primare și gimnaziale care provin din familii cu venituri reduse, cu scopul de a facilita accesul la educația de calitate pentru toți copiii.

Este important de subliniat că lista destinatarilor finali se actualizează pe parcursul anului școlar în funcție de nevoi și de schimbările din situație, astfel încât să se asigure că sprijinul ajunge acolo unde este cel mai necesar.

Încărcarea cardurilor și eforturile pentru validare

Una dintre preocupările majore ale oficialilor din Ministerul Educației este asigurarea unei distribuții echitabile și eficiente a tichetelor educaționale. Sorin Decă a menționat că au fost întreprinse demersurile necesare pentru a valida toți cei care au apărut nevalidați în evidența populației la prima interogare a bazelor de date.

Pentru a evita situații nefericite în care doi frați din aceeași familie, aflați în aceeași clasă, să primească tichete educaționale în intervale diferite sau pentru a rezolva problemele în cazul gemenilor, oficialii din Ministerul Educației au depus eforturi pentru a clarifica criteriile de eligibilitate și pentru a valida toți beneficiarii.

Încărcarea cardurilor se va face doar după confirmarea primirii acestora de către beneficiarul final, adică după ce părintele semnează de primire pentru cardul respectiv. Sorin Decă a subliniat faptul că intervalul de timp pentru încărcare va fi cel mai probabil săptămânal și va fi efectuat în conformitate cu prevederile ordinului comun.