Home > Actualitate > Social > Actualizări sociale pentru 2024! Tichete alimente și sprijin material pentru pensionari și familii cu venituri reduse în România
Actualitate Social

Actualizări sociale pentru 2024! Tichete alimente și sprijin material pentru pensionari și familii cu venituri reduse în România

Actualizări sociale pentru 2024! Tichete alimente și sprijin material pentru pensionari și familii cu venituri reduse în România

Guvernul României a anunțat miercuri, 31 ianuarie 2024, o serie de schimbări importante în ceea ce privește beneficiile sociale pentru pensionari și familiile cu venituri reduse.

Aceste modificări au fost introduse prin Hotărârea de Guvern și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai pentru categoriile considerate vulnerabile în societate.

Una dintre cele mai semnificative schimbări adoptate se referă la plafonul maxim de venituri pentru a beneficia de sprijinul material sub formă de tichete sociale electronice pentru alimente și mese calde. Astfel, acest plafon a fost majorat de la 1.700 de lei la 2.000 de lei. Această măsură are ca scop extinderea numărului de beneficiari și asigurarea unei reale ajutoare pentru cei care se confruntă cu dificultăți financiare.

Tichetul social pe suport electronic, cu o valoare nominală de 250 de lei, va fi acordat o dată la două luni și poate fi folosit exclusiv pentru achiziționarea de alimente și mese calde. De asemenea, acesta are o perioadă de valabilitate de 12 luni de la data alimentării, ceea ce oferă beneficiarilor flexibilitate în utilizarea sa.

Sprijin material sub formă de pachete cu alimente

În plus față de majorarea plafonului pentru tichetele sociale electronice, Guvernul a introdus și un sprijin material sub formă de pachete cu alimente, în cuantum de maxim 125 de lei, care va fi acordat o dată la 6 luni. Această inițiativă are scopul de a oferi un suport suplimentar categoriilor vulnerabile pentru a satisface nevoile alimentare esențiale.

Aceste pachete cu alimente reprezintă o soluție concretă pentru a asigura accesul la hrană pentru cei care se află în dificultate financiară și nu pot acoperi cheltuielile necesare pentru o alimentație corespunzătoare.

Beneficiarii acestor măsuri sociale

Modificările legislative adoptate vor beneficia următoarele categorii de persoane:

  • Pensionarii din sistemul public de pensii, precum și cei aflați în evidența caselor de pensii sectoriale.
  • Beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.
  • Persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu.
  • Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere.
  • Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei.
  • Familiile și persoanele singure cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile Legii nr. 196/2016, precum și persoanele fără adăpost.

Aceste modificări legislative reprezintă un pas important în asigurarea unui suport adecvat pentru pensionari și familiile cu venituri reduse. Guvernul își reafirmă astfel angajamentul de a îmbunătăți calitatea vieții pentru categoriile vulnerabile ale societății, asigurându-le o sursă de sprijin în perioadele dificile.