Home > Actualitate > Amenzi de 1,4 milioane de lei. Controale la nivel național
Actualitate

Amenzi de 1,4 milioane de lei. Controale la nivel național

Amenzi de 1,4 milioane de lei. Controale la nivel național

ANSVSA a aplicat în luna martie amenzi în valoare de 1,4 milioane de lei pentru neregulile constatate în industria agroalimentară. Află toate detaliile despre aceste sancțiuni și despre măsurile luate de autoritatea de control prin intermediul acestui articol!

ANSVSA a aplicat amenzi de 1,4 milioane de lei în martie

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat amenzi în valoare totală de 1,4 milioane de lei în luna martie. Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și cea a municipiului București au efectuat 11.685 de controale în unitățile din industria agroalimentară.

În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 233 de sancțiuni contravenționale. Acțiunile de verificare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spațiilor, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime și a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

„Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA se concentrează în principal pe prevenţie şi consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancţiunile contravenţionale sunt acordate în momentul în care deficienţele constatate iniţial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor”, se menţionează în comunicat.

Nereguli constatate în unitățile din industria agroalimentară

În timpul controalelor efectuate în unitățile din industria agroalimentară s-au constatat o serie de nereguli. Printre acestea se numără neconformități privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație, cum ar fi neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție, lipsa vestiarului și a grupului sanitar pentru angajați, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar.

De asemenea, s-au constatat neconformități legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător, produse alimentare cu modificări organoleptice), neconformități privind personalul muncitor (neîntocmirea fișelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului) și alte tipuri de neconformități de genul desfășurării de activități neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, nerespectarea cerințelor pentru importul produselor alimentare, neinițierea procedurii de rechemare a produselor, neretragerea de la raft a produsului neconform, transportul alimentelor cu mijloace neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Probe prelevate pentru analize de laborator

În timpul controalelor efectuate în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator, conform procedurilor și instrucțiunilor din Programul de supraveghere și control. S-a urmărit conformitatea produselor alimentare, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise, privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe de pe suprafețe/ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară, în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente.

ANSVSA continuă să desfășoare acțiuni de control și verificare în unitățile din industria agroalimentară, pentru a asigura siguranța alimentară a populației și pentru a asigura respectarea cerințelor legale în acest domeniu important.