Home > Actualitate > Justiție > ANAF pornește în căutarea bogaților României: Un nou regim fiscal
Actualitate Justiție

ANAF pornește în căutarea bogaților României: Un nou regim fiscal

ANAF pornește în căutarea bogaților României: Un nou regim fiscal

Pragul unei noi ere fiscale se apropie în România, ca urmare a unui ordin recent publicat în Monitorul Oficial. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să întocmească o listă cu cei mai înstăriți cetățeni ai țării, precum și rudele acestora, ceea ce s-ar putea să aducă perturbări semnificative în domeniul fiscal.

Potrivit documentului oficial, „persoana fizică rezidentă fiscal în România, care deține o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României, pe baza datelor deținute/obținute de ANAF, în conformitate cu dispozițiile legale” va fi supusă unui nou control fiscal.

Această avere uriașă va fi estimată pe baza a trei categorii de bunuri: imobile, mobile și active financiare. Averea totală va fi suma tuturor valorilor aferente acestor bunuri, în conformitate cu Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În ciuda complexității acestei sarcini, ANAF își propune să efectueze acest proces într-un mod cât mai eficient și transparent.

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va fi responsabilă pentru identificarea celor cu averi mari. Grupul extins va include soții, soțiile, rudele și afinii până la gradul al doilea al acestor persoane.

Consecințele Notificării și Conformarea Fiscală

Pe lângă misiunea de monitorizare și estimare a averilor, ANAF va avea de asemenea responsabilitatea de a notifica persoanele care se încadrează în această categorie. Notificările vor include detalii cu privire la calculul averii, precum și descrierea abordării ANAF și a cadrului legal adoptat, în scopul asigurării conformării fiscale.

Grupul persoanelor fizice cu averi mari este actualizat odată la 3 ani, prin introducerea eventualelor noi persoane fizice cu averi mari, și o dată la 6 ani, pentru eliminarea celor care nu mai îndeplinesc acest criteriu. În același timp, se va actualiza și grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari.

Conformarea fiscală voluntară a acestor persoane va fi susținută de ANAF prin diferite metode. Acestea includ aplicarea unor tratamente fiscale alternative pentru creșterea conformării fiscale voluntare, bazate pe riscurile identificate, precum și selectarea, pe baza analizei de risc, a persoanelor care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile.