Home > Actualitate > Angajații și foștii angajați vor avea acces online la datele proprii din Revisal. Legea a fost promulgată oficial
Actualitate

Breaking: Angajații și foștii angajați vor avea acces online la datele proprii din Revisal. Legea a fost promulgată oficial

Angajații și foștii angajați vor avea acces online la datele proprii din Revisal. Legea a fost promulgată oficial

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, în cursul acestei dimineți, legea care face referire la posibilitatea ca salariații sau foștii salariați să aibă acces online la datele proprii din Registrul general de evidență a salariaților – Revisal. Acest lucru va ușura cu mult procesul de birocrație și de acces la datele personale.

Ce prevede noul proiect de lege

Actul normativ modifică și completează articolul 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în sensul creării cadrului legal pentru ca salariați și foștii salariați să poată accesa online registrul de evidență a salariaților cu privire la datele proprii, anunță Agerpres.

Registrul general de evidență a salariaților se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării, funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, nivelul și specialitatea studiilor absolvite, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detașării și data încetării contractului individual de muncă”, este prevăzut în proiectul de lege.

Registrul general de evidență a salariaților este accesibil online pentru salariați/foști salariați, în privința datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru, mai este prevăzut prin lege. De altfel, noul proiect de lege aprobat astăzi de Klaus Iohannis prevede și că „vechimea în muncă și/sau în specialitate poate fi dovedită și cu extrasul, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Metodologia de întocmire a Registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, condițiile privind accesul online al salariaților sau al foștilor salariați la datele din registru, inclusiv condițiile privind dovada vechimii în muncă și/sau în specialitate, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”, mai stipulează actul normativ.

Timp de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, prin hotărâre a Executivului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se stabilesc procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din Registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate. Toate acestea sunt stabilite conform dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, mai este prevăzut de lege.

Recomandări autor