Home > Actualitate > Economie > Anunț oficial despre pensii! Vizați sunt 8 milioane de pensionari!
Actualitate Economie

Anunț oficial despre pensii! Vizați sunt 8 milioane de pensionari!

Anunț oficial despre pensii! Vizați sunt 8 milioane de pensionari!

ASF aduce vestea așteptată de pensionari: Anunț oficial despre 8 milioane de pensii private! Află acum toate detaliile importante și pregătește-te pentru viitorul tău financiar. Profită de oportunitățile oferite de ASF și asigură-ți un trai mai bun!

ASF salută decizia Curții Constituționale referitoare la pensiile private

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a făcut un anunț important privind sistemul pensiilor private din România. Astfel, prin intermediul unui comunicat de presă, ASF salută decizia Curții Constituționale referitoare la respingerea obiecțiilor de neconstituționalitate, care au fost ridicate în ceea ce privește Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private.

Măsurile de reformare a legislației din domeniul sistemului pensiilor private au fost luate în vederea îmbunătățirii capacității de supraveghere a ASF în interesul consumatorilor, dar și pentru consolidarea cadrului de reglementare. Astfel, prin această lege se aduc modificări Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private.

Principalele modificări ale pensiilor private prevăd:

 1. stabilirea unor principii privind regulile de investire și privind modul de evaluare a activelor fondurilor și responsabilitatea administratorilor;
 2. stabilirea obligației administratorului de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin șase luni;
 3. introducerea unor prevederi privind cerințele pentru persoanele cu funcții-cheie și a unor prevederi exprese privind autorizarea acestor persoane;
 4. stabilirea atribuțiilor directorilor de investiții din cadrul administratorilor;
 5. stabilirea obligațiilor consiliului de a defini şi supraveghea implementarea mecanismelor de guvernanță care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a unei organizații, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul organizației şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieţei;
 6. segregarea atribuțiilor și responsabilităților diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control, după caz, astfel încât să fie evitate eventualele conflicte de interes și să fie acordată autoritatea și independența necesare funcțiilor de control;
 7. stabilirea unui comision unic de administrare, perceput de administrator pentru prestarea activităților principale și a celor secundare/conexe;
 8. completarea cerințelor de raportare și transparență;
 9. stabilirea dreptului participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private ca fiind imprescriptibil;
 10. introducerea posibilității ca, în cazul declanșării procedurii de administrare specială, A.S.F. să poată desemna Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private drept administrator special, în condițiile stabilite prin reglementări, pentru asigurarea unui nivel suplimentar de siguranță a sistemului de pensii private în cazul în care niciun alt administrator nu îndeplinește cerințele legale în acest sens;
  completarea și clarificarea regimului sancționatoriu.

Ce se va întâmpla cu pensiile private?

Această decizie a Curții Constituționale va avea un impact major asupra sistemului pensiilor private din România, iar pensionarii sunt direct vizați. Prin aceste măsuri de reformare a legislației, se urmărește o îmbunătățire a capacității de supraveghere a ASF în interesul consumatorilor, dar și consolidarea cadrului de reglementare.

Cu toate acestea, este important de menționat că decizia nu va afecta pensiile publice, ci doar pe cele private. ASF a reiterat faptul că acest lucru se face în interesul protejării și siguranței economice a cetățenilor, iar decizia a fost luată în urma unei analize serioase și aprofundate a situației actuale.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este o autoritate naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.