Home > Actualitate > Economie > Anunțul dimineții: Se dau bani pentru elevii din România. Informație oficială direct de la guvern
Actualitate Economie Social

Anunțul dimineții: Se dau bani pentru elevii din România. Informație oficială direct de la guvern

Anunțul dimineții: Se dau bani pentru elevii din România. Informație oficială direct de la guvern

Autoritățile române au luat măsuri pentru a combate abandonul școlar, oferind pentru milioane de elevi posibilitatea de a primi o bursă socială lunară în valoare de 300 de lei.

În cazuri excepționale, suma poate fi chiar majorată.

Condiții și criterii speciale pentru anumite categorii de elevi

Pentru anul școlar 2023-2024, bursa socială are o valoare minimă de 300 de lei pe lună și este disponibilă doar pentru anumite categorii de elevi. Printre acestea se numără orfanii, elevii crescuți de un singur părinte, sau cei abandonați de părinți, care au fost supuși unei măsuri de protecție socială, conform legii.

De asemenea, bursa socială este acordată și elevilor cu afecțiuni funcționale, ca urmare a bolilor, tulburărilor sau condițiilor de sănătate. Aceste categorii de afecțiuni sunt structurate tipologic, conform Ordinului nr. 1.306/1.883/2016.

Elevii provenind din mediul rural care studiază într-o altă localitate, din lipsa unei școli în localitatea natală, pot beneficia și ei de bursa socială. În cazul celorlalți elevi, bursa socială poate fi acordată dacă este îndeplinit criteriul de venit, recalculate în semestrul al doilea.

Valorile minime ale veniturilor pentru acordarea burselor

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, pentru acordarea burselor sociale și de studiu, sunt luate în considerare toate veniturile permanente ale membrilor de familie. Alocări și bursele primite de frații elevului sunt incluse în venituri.

Bursele sociale sunt stabilite la începutul anului școlar și revizuite semestrial, în funcție de schimbările în veniturile lunare nete ale familiei. Elevii majori sau părinții elevilor minori, care au avut schimbări ale veniturilor familiei în primul semestru, pot solicita bursa socială în semestrul al doilea.

Pentru acordarea burselor de studiu și sociale, se iau în considerare valorile minime ale salariului net pe economie în perioada de calcul a venitului mediu lunar net pe membru de familie. Aceste valori sunt: 1.524 lei, 1.540 lei, 1.556 lei, 1.572 lei și 1.604 lei, în funcție de numărul de persoane întreținute de angajat.

Toate categoriile de elevi prevăzute în articolul 18 beneficiază de burse sociale și în timpul vacanțelor școlare. Aceste categorii includ:

  1. Elevii care au promovat anul școlar sau cei care repetă o singură disciplină și au acumulat cel mult 10 absențe nejustificate pe semestru;
  2. Absolvenții de învățământ gimnazial care demonstrează că au fost admiși într-o instituție de învățământ preuniversitar de stat, cu cursuri de zi, fie în liceu, fie în educație profesională;
  3. Elevii care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Studiile arată în mod repetat că sărăcia afectează dezvoltarea copiilor

Oferirea de resurse financiare familiilor cu venituri reduse poate îmbunătăți dezvoltare copiilor, inclusiv prin creșterea performanțelor școlare, reducerea criminalității în rândul minorilor și a tulburărilor psihiatrice, sporirea câștigurilor etc.

De fapt, fiecare an suplimentar de eligibilitate pentru programe publice precum bursa socială în timpul copilăriei este estimat să producă beneficii pozitive asupra sănătății ulterioare. În timp ce sărăcia copiilor impune costuri ridicate societății, sprijinul financiar acordat familiilor poate aduce beneficii viitoare mari, atenuând impactul sărăciei asupra societății în general.

Banii permit părinților să ofere bunurile materiale și îngrijirea necesare dezvoltării sănătoase a copiilor, mai ales în primii ani de dezvoltare. Părinții care lucrează în locuri de muncă slab plătite sau care nu pot lucra în mod constant se luptă să îndeplinească nevoile materiale ale copiilor.

Prin măsuri guvertnamentale precum multe probleme pot fi rezolvate precum cel de a asigura hrană suficientă și îngrijire medicală adecvată.

Banii oferă mai multe resurse financiare pentru a acoperi costurile ridicate ale creșterii copiilor și pot elibera atenție și energie din partea părinților pentru a se dedica creșterii copiilor pentru părinții cu venituri reduse, mai ales când copiii sunt de vârstă fragedă.