Home > Diverse > Celebrități > Aristotel părintele metafizicii și al tuturor științelor
Celebrități Istorie

Aristotel părintele metafizicii și al tuturor științelor

Aristotel părintele metafizicii și al tuturor științelor

Atunci când te angrenezi în prezentarea pe scurt a operei sau a vieții lui Aristotel intri pe un făgaș cât se poate de mlăștinos, este greu să rezumi în linii mari coordonatele legate de opera și viața unui om care este foarte posibil să fi fost cel mai influent om de știință și filosof din lumea occidentală preț de circa 2.000 de ani. Iar asta până la nașterea lui Isaac Newton. Toate observațiile sale empirice și analizele atente ale lui Aristotel au modelat metoda științifică pentru toți oamenii de știință care i-au urmat. Mai mult, observațiile sale, cum ar fi în biologie, au fost atât de exacte și de amănunțite încât unele dintre ele, cum ar fi descoperirea tentaculului reproducător al caracatiței, nu au fost verificate mai apoi de oamenii de știință până în secolul al XIX-lea, asta doar pentru a se verifica veridicitatea datelor oferite de el. Operele lui Aristotel au pus  bazele în cea mai mare parte din ramurile din știință.

Datorită lui Aristotel avem date și studii ce țin de:

 • Analiza literară;
 • Filosofia politică;
 • Etică;
 • estetică;
 • Meteorologie;
 • Clasificare botanică și biologică.

De asemenea, și-a adus o contribuție importantă în matematică, astronomie, teoria muzicii, metafizică și lingvistică. este un fel de truism să ni se spună la fiecare materie în parte cine a fost fondatorul științei respective. Aristotel a fost primul care a recunoscut și denumit majoritatea acestor discipline ca domenii distincte ale cunoașterii. Și orice subiect abordat de el în timp a fost redimensionat sau transformat, oricum ar fi fost informația oferită de filosoful grec a reprezentat prima treaptă.

Aristotel părintele metafizicii și al științelor

Aristotel a fost recunoscut în Europa medievală drept „Filosoful”, pe când de către erudiții musulmani antici a fost considerat chiar „Primul Învățător”. Un fapt care rămâne valabil peste veacuri. Este un aspect cu siguranță remarcabil având în vedere că Aristotel a declarat că a crezut în zeii antici greci. Un aspect ce l-ar fi putut ipostazia într-un eretic atât în ​​islam, cât și în tradiția romano-catolică. ochi. Dar gândirea sa a fost atât de influentă încât continuat să rămână continuu valabilă ca prima personalitate cu autoritate în materie de filosofie și știință până cel puțin în timpul Renașterii. De fapt, abia în secolul al XX-lea sistemul său de logică a fost considerat într-adevăr depășit. Progresele iluminismului și epoca rațiunii au pornit și ele tot de la ideile lui Aristotel despre logică fără a le contrazice. Și în multe domenii de gândire, cum ar fi teoria literară, etică și politică, precum și estetica și metafizica, academicienii încă studiază, dezbat și învață din ideile sale astăzi.

Când vine vorba despre enumerarea operelor lui Aristotel trebuie să pornim de ideea centrală a faptului că există un număr de 299 de opere care i-au atribuite. Dar numai un număr de 31 de opere scrise au supraviețuit în lupta cu deteriorarea datorată trecerii timpului. Cicero spunea despre importanța muncii lui Aristotel că poate să fie cu ușurință asemănat cu un izvor de aur pe când Platon este unul de argint. Dar lucrările lui Aristotel la care am reușit să ajungem, deși sunt convingătoare prin modul lor de expunerea ideilor, nu ar fi câștigat o asemenea faimă și celebrare pentru stilul în care au fost scrise. Ele par a fi note de curs, proiecte în stare brută și alte documente destinate numai utilizării „interne” (în cadrul Lyceum).

Împărțirea operei sale se poate face în patru mari coordonate:

 • Organon (care are semnificația de instrument): lucrează în primul rând despre logică, argument rațional și metoda științifică, mai ales, Analitice, Categorii și Refutări sofistice, ale căror nume descriu cu exactitate subiectele lor.
 • Științe teoretice: Pe lângă cele mai cunoscute cărți, Fizica și Metafizica, această grupare include lucrările sale despre biologie, meteorologie, astronomie și psihologie.
 • Științele practice: a inclus cartea Politica și alte trei lucrări despre etică, care este subiectul central al filosofiei politice la Aristotel.
 • Științe productive: poetica și retorica, ambele centrate pe ceea ce acum denumim „artele limbajului”.

Filosofia lui Aristotel

Mintea și viziunea despre viață ale filosofului grec sunt de departe unele dintre cele mai fascinante. Este omul care a reușit să fascineze unul dintre cei mai mari cuceritori ai lumii, poate cel mai mare, Alexandrul cel Mare. De fiecare dată când mă gândesc la relația dintre cei doi îmi vine în minte piesa de teatru a lui Mihail Sebastian, Ultima oră, în care un profesor și o studentă împart o iubire nefirească aproape pentru Alexandru cel Mare, cei doi ajung printr-o încurcătură de tipar să obțină o bursă de expediție pentru a porni pe urmele unde a trecut acesta. Fascinația aceasta pentru unul dintre „elevii” lui Aristotel este cea care te face măcar să intuiești ce om minunat a fost părintele a aproape tuturor științelor.

Aristotel este cel mai bun exemplu pentru demonstrarea teoriei conform căreia maestrul își dovedește valoarea atunci când discipolul său ajunge să-l depășească. Așadar trecând peste idealismul platonician, Aristotel se dezice de teoria profesorului său a „formelor”. În care esențele sunt elemente abstracte ale fenomenelor, despre care Platon credea că sunt reale și sursa tuturor fenomenelor palpabile sau cel puțin observabile. Aristotel este un vizionar cu o schemă filosofică cât se poate de axată pe concret. Credea că esențele lucrurilor erau formele lor observabile. Practic adevărul trebuia să fie abordat dinspre exterior în chip esențial. Observația empirică este cea mai bună cale către adevăr. Aristotel mai credea și în veridicitatea percepției umane și nu vedea nicio nevoie de scepticism obișnuit.

În plus față de astfel de observații, Aristotel a crezut, de asemenea, că este important să se ia în considerare analiza- și chiar opinia celor mulți, a poporului- în filosofie. Nu a susținut că trebuie să fim de acord cu aceste opinii, dar le-a luat ca date importante. Cu alte cuvinte e bine să analizăm toate variantele posibile. Susținea foarte de că ideile populare, chiar dacă sunt din cele mai naive, trimitea către perspective cruciale și trebuiau să fie luate în considerare. În logică, Aristotel este cel mai cunoscut pentru expertiza și sistematizare care răzbat din  sistemul raționamentului silogistic despre care credea că este nucleul important al deducției. Un silogism reprezintă o secvență de enunțuri care include cel puțin două premise și o concluzie, cum ar fi:

 • Premisa 1: Toți oamenii sunt muritori;
 • Premisa 2: Socrate este un om;
 • Concluzie: Socrate este muritor.

Aristotel nu a fost în fapt chiar primul om care „a gândit cum trebuie”, dar a fost cel care a sistematizat, surprins și explicat legile care guvernează raționamentul corect, sănătos. El preciza că trebuie să se pună accentul pe mai multă claritate și detalii. Iar asta trebuia să legea cea mai importantă. Contribuțiile sale au numeroase, dar în ale logicii acestea au inclus analize amănunțite ale tuturor elementelor fundamentale ale raționamentului logic, cum ar fi „incluziunea” și „excluderea” – bazele teoriei categoriilor. Cât și o varietate de meta-teoreme legate de logică, precum „legea mijlocului exclus ”. Un principiu rămas până în prezent și care echivalează cu idea conform căreia afirmațiile trebuie să fie adevărate sau false. Acestea excluzându-se reciproc, nefiind posibil niciodată paradoxul. Nu există ambele în același timp. Un principiu despre care nu se mai crede că este adevărat pentru toate formele de logică.

În „științele reale”, Aristotel a putut să identifice și clasificepeste 500 de specii de păsări, animale și pești, pe baza anatomiei și comportamentelor lor. Aceste clasificări se încadrează într-o schemă mai largă, din care omul a fost văzut ca făcând parte, progresând de la materia ne-vie, prin plante și animale, la nivelul uman, caracterizat în mod unic prin capacitatea de a raționa.

Aristotel a văzut psihologia ca pe o știință naturală – un alt aspect al materiei vii. El a postulat existența a trei suflete, vegetativ, animal și uman, care erau cumulative. Cu alte cuvinte oamenii sunt singurii care le au pe toate, iar animalele le au doar pe primele două. Sufletul vegetal posedă doar capacitatea de a-și hrăni și de a-și susține viața, sufletul animal are și abilitățile de a simți, percepe și mișca – și sufletul uman, rațiunea. În cartea sa De Anima, adică Despre suflet, Aristotel dezbate asupra celor cinci simțuri, amintire, vise și imaginație.

Reversul operei aristoteliene

Privind înapoi, specialiștii din fiecare domeniu în care se specifică și faptul că întemeietorul acesteia a fost Aristotel, ar putea spune că există o serie de greșeli, dar nu pentru că minte sa nu ar fi fost destul de luminată, ci mai degrabă pentru că nu avea mijloace adecvate sau pentru că în vremea sa mitologia și științele sau celelalte aspecte ale vieții erau interconectate. Însă, de departe, Politica și Etica (trei cărți despre etică) rămân printre cele mai bine întocmite dar și cele mai relevante și încă studiate lucrări ale sale. Ele se axează în jurul ideii că scopul politicii este de a oferi condițiile în care ființele umane își pot maximiza fericirea. Iar asta este posibil prin îndeplinirea potențialului lor natural, o condiție pe care el a numit-o eudaimonia. Pe măsură ce Aristotel a abordat aceste probleme dintr-o perspectivă științifică, el a fost mai mult preocupat de descrierea naturii sale umane decât de definirea unui sistem de legi morale.

Cele mai generaliste idei ale lui Aristotel legate de politică, sunt mai mult un fel de extensie a eticii, idei care sunt încă adesea disputate și dezbătute, deși ideile sale ceva mai specializate erau mult prea limitate de originile sale culturale pentru a avea importanță și astăzi. De exemplu, el credea că sclavia face parte din ordinea naturală și că numai cei bogați și educați ar trebui să lucreze în guvern. Dar el a crezut și susținut educația publică, democrația și libertatea de cult.

Ultimul domeniu în care și-a expus opiniile în cadrul  al operei sale – Poetica și Retorica – a prezentat multe idei despre scriere, convingere, dramă și estetică, pe care le studiem și astăzi. Poetica se concentrează pe tragedia greacă antică (contemporană lui), cu idei precum catharsis-ul. Retorica rămâne cea mai influentă dezbatere a tehnicilor persuasive din istorie. Datorită statutului și vremurilor în care a trăit Aristotel există o anumită undă de reticență care se trezește și ne ridică multe semne de întrebare. În ce privește anumite convingeri de-ale sale s-au iscat foarte multe „controversele” față de valoarea operelor sale privesc în mare măsură legat de intenția față de ce voia el să comunice.

Una dintre aceste dezbateri se referă la teoria percepției sale. Aristotel a crezut în acuratețea inerentă a percepțiilor noastre senzoriale de a ne transmite proprietățile reale ale lucrurilor pe care le putem observa cu ochiul liber. El a susținut că organele noastre de simț funcționează în așa fel încât să ne arate proprietățile pe care le înregistrează. Dar este intens dezbătută această opinie astăzi. Conform interpretării ad literam, am putea susține că era de părere că organele noastre de simț devin literalmente chiar acele de proprietăți, astfel încât, de exemplu, atunci când ochiul percepe culoarea roșie, materialul gelatinos al ochiului devine și el roșu. Interpretarea alternativă, intuiționistă, susține că a vrut să spună doar că organele senzoriale codifică sau reprezintă obiectele lor într-un anumit sens.

O altă controversă legată de Aristotel se referă la concepția sa legată de sclavia naturală. Susținea că unii oameni sunt sclavi prin natura lor, iar acest argument a fost, din păcate, folosit pentru a susține și corectitudinea sclaviei de mulți dintre cei care au practicat asta. Sau chiar mai vechi fețe bisericești cum ar fi teologul spaniol din secolul al XVI-lea, Sepulveda. Alții, încercând să-l reabiliteze pe Aristotel, susțin că el credea că natura oamenilor se poate schimba prin educație și obișnuință. Astfel încât nu credea propriu-zis că sclavia ar trebui să fie o condiție permanentă. Această controversă este, desigur, bântuită și de faptul că a doua soție a lui Aristotel fusese și ea sclavă și nu se știe cu siguranță, deși se presupune adesea, că Aristotel a eliberat-o.

Un filosof și un om

Aristotel a scris multe dintre operele sale celebre în Lycaeum. El și adepții săi au fost porecliți mai apoi chiar „peripateticii”, un termen care se traduce prin „cei care se plimbă”, din cauza modului lui Aristotel de a merge împreună cu studenții săi în timp ce dezbăteau. Tot în acest timp. Soția sa Pythias a murit și Aristotel s-a recăsătorit cu o altă femeie, Herpyllis, din orașul său natal, despre care se crede că a fost anterior sclava sa, pe care ar fi eliberat-o. Undeva aproape de sfârșitul vieții sale, Aristotel și Alexandru cel Mare s-au înstrăinat unul de celălalt. Pe fondul politicilor lui Alexandru în Persia. Apoi, când a murit Alexandru, ura și atitudinea anti-macedoneană din Atena s-au răsfrânt împotriva lui Aristotel, filosoful s-a ascuns în cele din urmă la moșia familiei mamei sale din nord, unde a murit din cauze naturale în imediat anul următor.

Raportează o greșeală

Urmatorul text selectat o sa fie trimis editorilor nostri: