Home > Actualitate > Bacalaureat 2022. Elevii susțin astăzi ultima probă
Actualitate

Bacalaureat 2022. Elevii susțin astăzi ultima probă

Bacalaureat 2022. Elevii susțin astăzi ultima probă

După câteva zile de presiune și emoții pentru elevi, iată că prima sesiune a examenului de Bacalaureat se va încheia joi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Elevii susțin astăzi proba la Limba și literatura maternă.

Elevii susțin astăzi ultima probă la BAC

După această probă se va trece la corectură. Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12,00). Pentru depunerea contestațiilor a fost alocat intervalul orar 12:00 – 18:00, în aceeași zi. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie, dată la care elevii se vor putea înscrie la o nouă formă de învățământ superioară.

Potrivit datelor înregistrate și transmise de comisiile județene/comisia ISMB de organizare a examenului de Bacalaureat, 126.454 de absolvenți de liceu (111.329 din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține probele (integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare).

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului prevede că accesul candidaților în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. La 9:00 se vor împărți subiectele, iar timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore pentru fiecare probă.

Nici la această probă nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, ceea ce s-a și întâmplat în cazul a zeci de elevi.

Examenul național de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții studiilor liceale care au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puțin media 6 la probele scrise. Dacă media finală mu trece de 6, candidații se vor întoarce în toamnă pentru susținerea unei noi probe care să îi ajute să își mărească nota.