Home > Actualitate > Economie > BNR Avertizează! Inflația în creștere din 2024 datorită noilor Taxe și Impozite
Actualitate Economie

BNR Avertizează! Inflația în creștere din 2024 datorită noilor Taxe și Impozite

BNR Avertizează! Inflația în creștere din 2024 datorită noilor Taxe și Impozite

Banca Națională a României (BNR) lansează un semnal de alarmă cu privire la evoluția economică a începutului anului 2024, anticipând o creștere a ratei anuale a inflației.

Aceasta evoluție negativă este așteptată ca urmare a implementării unor noi taxe și impozite. Conform raportului asupra inflației publicat de BNR pentru luna noiembrie 2023, este previzionată o continuare a trendului descendent al inflației pentru următorii doi ani, dar cu o tendință de intensificare în prima parte a anului 2024, comparativ cu estimările anterioare.

Prognoza revizuită de către instituția financiară indică o amplificare a ratei anuale a inflației în primele luni ale anului viitor, în urma căreia se așteaptă o scădere treptată pe parcursul trimestrelor următoare.

Pentru anul 2025, se preconizează o accelerare a ritmului de descreștere, inflația urmând a intra în intervalul țintit de către banca centrală.

Factorii determinanți ai scăderii inflației

BNR identifică mai mulți factori care vor contribui la descreșterea inflației în perioada următoare:

  • Efecte de bază dezinflaționiste.
  • Corecții descendente ale cotațiilor unor mărfuri.
  • Restrângerea excedentului de cerere agregată, așteptată a începe în trimestrul al III-lea al anului 2023.
  • Intrarea gap-ului PIB în teritoriu negativ, un scenariu anticipat să se producă mai devreme decât estimările inițiale.

Acești factori, pe partea ofertei, se preconizează că vor modera presiunea inflaționistă și vor contribui la o reajustare a indicatorilor macroeconomici.

Incertitudini și riscuri pe termen mediu și lung

Totuși, orizontul economic nu este lipsit de nori. BNR subliniază existența unor incertitudini și riscuri care planează asupra stabilității inflației. Acestea includ:

  • Posibile creșteri suplimentare de taxe și impozite legate de consolidarea bugetară.
  • Evoluția prețurilor la petrol, influențată de conflictul din Orientul Mijlociu.
  • Conduita viitoare a politicii fiscale și de venituri, în contextul unor măsuri recente ce vizează limitarea cheltuielilor bugetare și eventuale măsuri corective fiscale-bugetare pe termen lung.

Pe lângă acestea, războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, împreună cu performanțele economice sub așteptări din Europa, în special din Germania, sunt surse de incertitudine ce pot afecta activitatea economică și inflația pe termen mediu.