Home > Cultură > Istorie > Brahman: sursa existenței și scopul fiecărui om spiritual
Cultură Istorie

Brahman: sursa existenței și scopul fiecărui om spiritual

Brahman: sursa existenței și scopul fiecărui om spiritual

În hinduism, Brahman este puterea cosmică supremă, sursa existenței și scopul fiecărui om spiritual. Profanii spun că echivalentul lui Brahman este Dumnezeu, dar aceasta este o definiție inexactă. Brahman este inefabil (nu poate fi exprimat în cuvinte) și depășește orice descriere a lui Dumnezeu ca având o formă anume. Limbajul omenesc limitat îl descrie ca fiind conștiință, fericire și adevăr absolut. De asemenea, i s-au atribuit însușiri divine ca: omniprezența, omnisciența, omnipotența și eternitatea. În acest articol, voi oferi detalii despre Brahman, concept formulat în India.

Brahman, sursa existenței

Brahman este sursa tuturor lucrurilor care există în univers și baza tuturor ființelor. În mod misterios, Brahman pătrunde și neființa. Adepții școlii Vedanta consideră că sufletul omului (Atman) este identic cu Brahman, noțiune care apare prima dată în Vede, fiind dezvoltată în Upanishade, esența textelor vedice. În Rig Veda, Brahman este prezentat ca un substantiv neutru iar când este folosit în rugăciune, accentul este pus pe prima silabă. Termenul derivă din rădăcina „brah” și se referă la procesul de creștere.

Rostirea cuvântului „Brahman” extinde respirația în piept și reprezintă evoluția spirituală a omului care trece de la rugăciunea umană la rugăciunea cosmică. Brahman cuprinde umanitatea, lumea zeilor și lumea fizică. Ofrandele și rugăciunile leagă oamenii de idealul religios iar cuvintele rostite fac posibilă corespondența dintre divinitate și omul care aduce ofrande în timpul ritualurilor. Prin vorbire, omul realizează puterea zeilor care le permite să conștientizeze că sunt identici cu Brahman, ordinea cosmică. În hinduism, vorbirea a fost divinizată și a luat forma zeiței Vac, cea care conduce universul în procesul de adorare.

În Vede, Brahman mai apare ca substantiv masculin cu accent pe a doua silabă și se referă la omul care a realizat și practică lucrurile mai sus menționate. În textele vedice, brahman (preot hindus) este unul dintre cei patru preoți care supraveghează ritualul. Preotul brahman îndeplinește rugăciunea prin intermediul lui Brahman, care este însăși rugăciunea. Alte etimologii spun că termenul derivă din rădăcina sanscrită „brah”, care se referă la vorbirea în ghicitori. Astfel, este surprinsă natura paradoxală și enigmatică a lui Brahman – ghicitoarea cosmică. Ea nu poate fi dezlegată printr-un răspuns direct, ci print-un răspuns care va rămâne nespus.

Descrierea lui Brahman

Înțelepții vedici au realizat realitatea unică mai profundă care stă la baza diversității formelor materiale și a zeităților despre care au scris. Ei eu descris esența universului prin concepte ca hiranya-garbh (germenul de aur), și zeități ca Prajpati (Stăpânul Creaturilor), Purusha (om cosmic care a creat universul) și Visvakarman (Creatorul tuturor lucrurilor). Mai târziu, ideea de „mai mulți zei”a fost înlocuită de ideea unui principiu universal care unește toate lucrurile. În Upanishade, „Brahman”a devenit termenul care se referă la unitatea universală. Ritualurile exterioare au fost îndreptate spre interior iar ofrandele materiale au fost înlocuite de simbolismul metaforic și de meditație.

Definiția lui Brahman s-a abstractizat, desemnând principiul cauzal care pătrunde în univers, o semnificație cosmologică pe care nu o avea la început. Brahman este tot ceea ce este, a fost și va fi, cuprinzând și sufletele oamenilor. Zeii individuali sunt considerați tot manifestări ale puterii cosmice supreme. În cele din urmă, Brahman este descris ca fiind inefabil deoarece nu poate fi exprimat în cuvinte. Datorită naturii sale misterioase, este descris mai degrabă prin „ceea ce nu este”.Upanishadele cercetează natura lui Brahman, oferind sugestii în acest sens. Taittiriya Upanishad spune că mâncarea este elementul de bază. Ființele se nasc din hrană, trăiesc din hrană iar atunci când mor, devin hrană. Hrana cuprinde toată materia, organică și anorganică, și este fundamentul lumii, un flux continuu de consum.

În Kaushitika Upanishad, ni se spune că Brahman este respirația însăși (respirația depinde de hrană). „Respiraţia (prana) este Brahman, mintea (manas) este mesagerul, vorbirea este menajera, ochiul este paznicul iar urechea este informatorul.” Această analogie la nivel microcosmic ne ajută să înțelegem cum se manifestă Brahman în planul fizic. Sufletul sau conștiința umană este identică cu Realitatea Ultimă. Deși Brahman este prezent în viața ființei umane, puțini oameni realizează acest lucru cu adevărat. Este mult mai ușor să afirmi decât să experimentezi. Realizarea că „Atman este Brahman”este o fuziune cu divinitatea care ne eliberează. „El, sinele meu din inima este acel Brahman. Când va trebui să plec, îl voi atinge.”(Chandogya Upanishad). Brahman este asociat cu termenii ființă, conștiință și beatitudine. Este originea, susținerea și dizolvarea universului.