Home > Actualitate > Social > Calendar ortodox 30 ianuarie. Motivul pentru care Sfinții Trei Ierarhi sunt astăzi sărbătoriți împreună
Actualitate Social

Calendar ortodox 30 ianuarie. Motivul pentru care Sfinții Trei Ierarhi sunt astăzi sărbătoriți împreună

calendar

Creștinii ortodocși îi celebrează astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Povestea sărbătoririi celor 3 Sfinți este una specială.

De ce Sfinții sunt celebrați împreună

În timpul domniei împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), în jurul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur s-au iscat controverse aprige privind întâietatea unuia sau a altuia. Reprezentanții celor trei facțiuni, care se numeau Ioaniteni, alții Vasiliteni, iar alții Grigoriteni, stârneau multe discuții, fiecare susținând pe câte unul dintre ierarhi în detrimentul celorlalți doi.

Pentru aceea, după câțiva ani, s-au arătat sfinții ierarhi, nu în vis, ci chiar în ființă, lui Ioan, mitropolitul cetății Evhaitenilor. Și toți trei i-au spus că, așa precum vede, ei sunt la fel în fața lui Dumnezeu:

„Deci, sculându-te, poruncește acelora care se separă, sfădindu-se, să nu se despartă, luptându-se pentru noi, căci pentru aceasta și noi ne-am sârguit cât am fost vii, și după mutarea noastră, ca să împăcăm lumea și să o aducem într-o unire. Deci, împreunându-ne într-o zi, când ți se va părea ție că este de cuviință, fă nouă praznic cuviincios”, se arată în volumul (Viețile Sfinților).

Disputele au fost stinse astfel în chip minunat, ajungându-se la stabilirea unui praznic împreună a celor Trei Sfinți Ierarhi, ca unii care sunt în egală măsură bineplăcuți lui Dumnezeu și deopotrivă de vrednici să fie cinstiți de credincioși.

În cursul anului bisericesc, pomenirea fiecăruia dintre ei se face pentru Sfântul Vasile la 1 ianuarie, pentru Sfântul Grigorie Teologul la 25 ianuarie, iar pentru Sfântul Ioan Gura de Aur la 13 noiembrie și la 27 ianuarie. În 30 ianuarie se sărbătorește lucrarea lor făcută în folosul Bisericii.

Toți cei trei Sfinți Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea, numit „veacul de aur” al creștinătății. Cei trei au văzut lumina zilei în familii evlavioase creștine și au avut parte de o educație aleasă. Aceștia au studiat la cele mai vestite școli ale vremii și au fost ridicați prin voia lui Dumnezeu la treapta arhieriei, acolo unde s-au ocupat de a-i ajuta pe cei din jur.

Au fost cunoscuți de-a lungul timpului ca mari sprijinitori ai orfanilor, bolnavilor și ai tuturor celor aflați în suferință. De altfel, au luptat, prin cuvânt și prin scris, pentru lămurirea adevărurilor de credință ortodoxă, împotriva rătăcirilor și a credințelor deșarte. Au fost mari predicatori și scriitori bisericești, lăsând în urma lor un număr mare de cărți de învățătură, alcătuind diverse cântări și rugăciuni. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Gură de Aur au lăsat și Liturghiile care le poartă numele.

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur;

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur;

În legătură cu Sfântul Ioan Gură de Aur se poate identifica faptul că a întrecut pe toți filosofii în cuvinte și mai ales în iscusința, înlesnirea și frumusețea vorbirii; și atât de bine a tâlcuit dumnezeiasca Scriptură și a săvârșit propovăduirea evanghelică, încât, dacă n-ar fi fost acest Sfânt, „ar fi fost de trebuință să mai vină încă o dată pe pământ Stăpânul Hristos” („Viețile Sfinților”).

Sfântul Vasile cel Mare a fost extrem de inteligent, cu mult peste oamenii vremii sale. El a studiat mult în domeniile științelor și filosofiei. A ocupat scaunul arhiepiscopal al mitropoliei Cezareei Capadociei, la vârsta de 37 de ani, și a păstorit Biserica opt ani; apoi, s-a dus către Domnul, aflat în fruntea arhiepiscopiei sale.

„Faptele sale bune atât de mult l-au înălțat, încât pe toți i-a întrecut, fiind izvor al milosteniei și al dragostei. A trăit 63 de ani, fiind ierarh al Bisericii lui Hristos șase ani. S-a săvârșit în Comane, surghiunit de împărăteasa Eudoxia”, este notat în volumului Viețile Sfinților.

Sfântul Vasile a întemeiat, lângă Cezareea, diferite așezăminte pentru alinarea suferințelor celor bolnavi și nevoiași. Datorită lui au fost înființate spitale, azile, ospătării, școli și altele.

Un cartier întreg din Cezareea era destinat pentru această mare operă creștină filantropică de ajutorare a celor lipsiți și tratare gratuită a celor bolnavi, cu cheltuiala episcopiei care purta grijă de toate”, este notat de arhimandritului Cleopa Ilie.

Sfântul Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu sau Teologul a păstorit Biserica Constantinopolului 12 ani și a trăit 80 de ani. Se spune despre Sfântul Grigorie că atunci când s-a făcut patriarh a găsit în cetate numai o biserică a drept-credincioșilor, iar când a părăsit scaunul a lăsat numai una eretică. A mers de la Constantinopol la Arianz, moșia sa, acolo unde a plecat la cele Sfinte.

Recomandări autor