Home > Social Media > Calendar ortodox pentru ziua de 10 iulie 2024: Ce sărbătoare este miercuri?
Social Media

Calendar ortodox pentru ziua de 10 iulie 2024: Ce sărbătoare este miercuri?

Calendar ortodox pentru ziua de 10 iulie 2024: Ce sărbătoare este miercuri?

Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei sunt pomeniți în calendarul ortodox pe data de 10 iulie 2024. Aceștia sunt venerați pentru devotamentul lor neclintit și sacrificiul suprem făcut în numele credinței creștine.

Devotament și Sacrificiu

Acești sfinți au trăit într-un timp de represiune brutală a creștinilor. Împăratul Liciniu, care nu dorea creștinismul să se extindă, a dat poruncă ca toți creștinii cei ce nu vor voi să se închine zeilor să fie chinuiți, iar averile pe care le dețin să fie confiscate. Trei dintre acești mucenici erau Leontie, Mauriciu și Daniel. Alți patruzeci de creștini au fost ulterior pedepsiți, dar numai numele a trei dintre ei – Antonie, Anicet și Sisinie – rămân cunoscute astăzi.

Creșterea Numărului de Creștini

În ciuda pedepselor severe, numărul creștinilor nu a scăzut, ci a început să crească. După zile întregi de tortură, cei 45 de creștini au fost omorâţi la data de 10 iulie 319, potrivit pravila.ro.

Rugăciune Puternică

La sărbătoarea din 10 iulie, credincioșii au obiceiul să rostească o rugăciune puternică închinată celor 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei:

  1. „Mântuitorului Dumnezeu, Cel Ce a povățuit pe popor prin mare, cu picioare neudate și pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.”
  2. „Pe ostașii lui Hristos cei purtători de chinuri, să-i lăudăm credincioșii cu cuget dumnezeiesc, ca pe niște surpători ai rătăcirii și luminați biruitori, cântând lui Dumnezeu laudă de biruință.”
  3. „Pătimitorilor cei ce v-ați nevoit luminat pe pământ și ați răbdat chinurile, ați primit în cer cununile, cântând cu un glas lui Dumnezeu cântare de biruință.”
  4. „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind legați prin credință de unirea sufletului, ați năvălit împotriva rătăcirii și v-ați arătat, biruitori purtători de cununi, cântând împreună cu un glas laudă de biruință.”
  5. „Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin – spre Născătoare.”
  6. „Preacurată Maica lui Dumnezeu, roagă neîncetat pe Dumnezeu, Cel Ce S-a întrupat din tine și de sânurile Tatălui nu S-a depărtat, să izbăvească de toată primejdia pe cei pe care i-a zidit.”

Prin această rugăciune, credincioșii își exprimă venerația pentru mucenicii care și-au înfățișat viața în numele credinței și cer ajutorul divin pentru a rezista încercărilor și provocărilor vieții.

Citeste si