Home > Actualitate > Social > Calendar religios 1 aprilie. Doi Sfinți sunt sărbătoriți în prima zi a lunii
Actualitate Social

Calendar religios 1 aprilie. Doi Sfinți sunt sărbătoriți în prima zi a lunii

Calendar religios 1 aprilie. Doi Sfinți sunt sărbătoriți în prima zi a lunii

Creștinii ortodocși îi sărbătoresc astăzi pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca și pe Sfântul Mucenic Gherontie. Greco-catolicii o sărbătoresc tot pe Sfânta Maria Egipteanca, iar romano-catolicii pe Sfântul Episcop Hugo. Ortodoxe

Cine a fost Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca este pomenită în calendarul creştin ortodox la 1 aprilie, în fiecare an. Sfânta Maria s-a născut în Egipt, la mijlocul veacului al IV-lea și rămâne una dintre cele mai puternice credincioase.

Tot ce s-a întâmplat în viața sa a fost scris de patriarhul Ierusalimului, Sofronie (634-638). El avea să primească povestea în legătură cu Sfânta Maria Egipteanca nescrisă, fiind păstrată de la o generaţie la alta de monahi, din auzite, spre învățătură. Așa a decis că trebuie să o și scrie, pentru a fi sigur că nu se va pierde în timp.

Această povestire sfântă, care a ajuns până la mine, nu o voi tăcea de loc”, spune patriarhul Sofronie: „Însă nimeni să nu fie necredincios pentru cele ce voi scrie şi pe care eu singur le-am văzut; nici să mă socotească cineva că îndrăznesc a scrie lucruri neadevărate, îndoindu-se de acest lucru mare. Să nu-mi fie mie a minți în cele sfinte! Iar de vor fi oarecare din cei ce vor afla scrierea aceasta şi, minunându-se de acest preaslăvit lucru, nu vor voi să creadă, acelora milostiv să le fie Domnul. Deoarece aceia, cugetând la neputința firii omenești, socotesc că sunt cu neputință cele ce grăiesc despre oameni, ca lucruri preaslăvite”.

Potrivit cuvintelor scrise de patriarhului Sofronie, un monah dintr-o mănăstire din Palestina, pe nume Zosima, dorind să cunoască viața părinților pustiei din preajma Iordanului, a mers până dincolo de Iordan. În cea mai puternică pustietate, când credea că nu va găsi pe nimeni, el avea să o cunoască pe Sfânta Cuvioasă Maria.

Din spusele ei, cuviosul Zosima a aflat ce fel de viață a avut, cum din tinerețe a avut o viață desfrânată în orașul Alexandria și cum își dorește să se căiască și să se pocăiască în numele lui Dumnezeu. Se ruga zi și noapte pentru iertare.

În această stare s-a aflat până în momentul în care a ajuns din Egipt la Ierusalim, împreună cu un grup foarte mare de credincioşi care doreau să se închine Sfintei Cruci. Aici o putere nevăzută a oprit-o la ușa Sfintei Bisericii, nu putea să intre nicicum, toţi ceilalţi închinători cu care se amesteca intrau în Biserică, numai ea era blocată în prag și nu putea trece.

Fiind în ruşine şi în deznădăjduire, m-am depărtat şi stam într-un colţ al pridvorului bisericii. Abia în urmă mi-am venit în simţire şi am înţeles care a fost pricina ce mă oprea a vedea lemnul făcător de viaţă al Crucii Domnului. Pentru că se atinsese de ochii inimii mele lumina înţelegerii celei mântuitoare, porunca Domnului cea strălucită, care luminează ochii cei sufleteşti, arătându-mi că tina faptelor mele îmi opreşte intrarea în biserică. Deci, am început a plânge, a mă tângui şi a mă bate în piept, scoţând suspinuri din adâncul inimii mele”, spunea Sfânta Maria, potrivit volumului Viețile Sfinților.

A văzut icoana Maicii Domnului așezată chiar la intrarea în Biserică și s-a rugat pentru ajutor și mântuire. Apoi a luat trei pâini şi a trecut Iordanul, fiind ultimul său drum printre oameni.

A decis să trăiască în liniște, să petreacă 47 de ani în pustiu. S-a hrănit în toți aceștia ani cu verdețuri crude și a trăit fără haine. Prin toată pocăința și credința în Dumnezeu, a căpătat haruri extraordinare, căci a fost văzută de monahul Zosima cum era înălţată de la pământ în timpul rugăciunii, iar apa Iordanului o trecea pe deasupra, așa cum este notat în volumul Viețile Sfinților.

Recomandări autor