Home > Actualitate > Social > Calendar religios 25 martie. Astăzi este una dintre cele mai mari sărbători ale românilor
Actualitate Social

Calendar religios 25 martie. Astăzi este una dintre cele mai mari sărbători ale românilor

sarbatori religioase

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Buna Vestire, marele și Sfântul Praznic închinat Maicii Domnului. Celebrarea acestei sărbători pică în fiecare an în timpul Postului Mare. Aceasta este una dintre sărbătorile în care se dă dezlegare la pește, indiferent de ziua în care cade.

Ce știm despre marea și Sfânta sărbătoare

Sărbătoarea Bunei Vestiri este legată de vestea adusă de Arhanghelul Gavriil Fecioarei din Nazaret. Evanghelia Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca ne spune în scrierile sale care au fost evenimentele care stau la baza prăznuirilor din această zi.

Se spune că Arhanghelul Gavriil a fost trimis de la Hristos, într-o cetate destul de îndepărtată din Galileea, al cărei nume era Nazaret. El trebuia să ajungă la o fecioară logodită cu un bărbat care se numea Iosif, din casa lui David. Desigur, pe fecioară o chema Maria.

Intrând îngerul la Sfânta Fecioară, s-a minunat că a putut să ajungă acolo unde a fost trimis. El a privit-o și i-a spus:

Bucură-­te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei” (Luca 1, 28).

Atunci când l-a văzut, fecioara nu a înțeles cuvintele sale și s-a temut. Apoi l-a întrebat ce fel de închinăciune este aceasta.

Văzând că se teme și încercând să o liniștească, Arhanghelul Gavriil, văzând-o, i-a liniştit sufletul spunând:

Nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema” (Luca 1, 30-32).

Mai apoi, Arhanghelul Gavriil avea să îi explice Sfintei Fecioare totul și mai ales cum va avea să se întâmple minunea ascunsă din veac și neștiută chiar și de îngeri.

Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35).

Credința îi intră din nou fecioarei în suflet și avea să înțeleagă că aceasta este adevărata poruncă dată de Dumnezeu și acesta este scopul pentru care Arhanghelul Gavriil și-a făcut apariția în casa ei. Ea a înțeles că a fost aleasă și binecuvântată.

Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38).

În momentul în care Fecioara Maria a închis ochii și a acceptat cuvântul îngerului şi a rostit cuvintele sale, S-a şi zămislit Iisus Hristos în preacuratul ei pântece. Avea să devină mama Împăratului Ceresc.

„Cine poate înţelege adâncimea smereniei care a fost în inima Preasfintei Fecioare Maria?”, se întreabă arhimandritul Ilie Cleopa, potrivit volumului „Predici la praznicele împărăteşti şi la sfinţii de peste an”, Ed. Episcopiei Romanului, 1996.

Maria, înţelegând de la Arhanghelul Gavriil că va zămisli şi va naşte pe Fiul lui Dumnezeu, nu s-a înălţat cu inima. Ea a înfăptuit acte de smerenie, s-a lăsat în voia Sfintei Treimi și a devenit roaba Sa.

Sfântul Cuvios Evanghelist Luca a fost singurul care a redat povestea Bunei Vestiri în Evanghelia sa. Aceasta a rămas neclintită mii de ani, iar astăzi este citită în Biserici.

Tot despre această sărbătoare, sfântul părinte Ilie Cleopa avea să transmită vorbe de suflet și întărire a credinței.

Astăzi răsună glas de bucurie în tot pământul. Astăzi Arhanghelul Gavriil îi vesteşte Fecioarei Maria că va lua în pântece şi va naşte în lume pe Fiul lui Dumnezeu, mântuirea întregului neam omenesc. Ziua de astăzi este mai sfântă şi mai veselitoare decât toate zilele veacurilor, căci aduce bucurie şi vesteşte mântuirea în toată lumea. Astăzi, Dumnezeu a căutat cu milă şi cu îndurare din cer spre pământ şi a auzit suspinele strămoşilor noştri şi plângerea tuturor celor ce se chinuiau în iad de la începutul lumii„.

Recomandări autor