Home > Actualitate > Social > Calendar religios 7 ianuarie. Zi de mare sărbătoare pentru români
Actualitate Social

Calendar religios 7 ianuarie. Zi de mare sărbătoare pentru români

Calendar religios 7 ianuarie. Zi de mare sărbătoare pentru români

Astăzi, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Greco-catolicii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan, însă mai au notat în calendar și sărbătoarea Sfântului Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. De partea cealaltă, romano-catolicii sărbătoresc sfântul sfințit Raymund de Penyafort și Lucian din Antiohia.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul, „glasul celui ce strigă în pustie”, descris de Sfântul Proroc Isaia este prăznuit ca cel care s-a învrednicit să-L boteze pe Fiul lui Dumnezeu. Este unul dintre cei mai mari sfinți, iar sărbătoarea sa este notată în mai multe zile din calendarul creștin ortodox.

Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului are loc a doua zi după Bobotează, adică pe data de 7 ianuarie, în fiecare an, indiferent de zi. Acesta a fost fiul preotului Zaharia și al preotesei Elisabeta. El a dus o viață diferită. Purta o haină confecționată din păr de cămilă și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Pentru că nu se regăsea printre cei din jur, el s-a retras în marele deșert din Bethabara.

Sfântul Proroc Ioan a început să propovăduiască şi să boteze, vestind venirea lui Mesia, fapt pentru care este numit Înaintemergător în tradiția creștină. Zeci de oameni ascultau de cuvântul său și se botezau pentru mântuire și iertarea păcatelor.

Sfântul Evanghelist Marcu descria: „Ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele” (Marcu 1, 5). Iudeilor care veneau la Sfântul Ioan în pustiul Iordanului le transmitea că trebuie să învețe să iubească aproapele și să creadă în Dumnezeu, pentru ca mai apoi să se poată mântui.

Și toți erau nedumeriți și în cor îl întrebau, atunci când veneau în fața sa: „Ce să facem deci” (Luca 3, 10). Şi Sfântul Proroc Ioan le zicea: „Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea” (Luca 3, 11).

În Evanghelia Sfântului Apostol Ioan apare o adevărată poruncă

Sfântul Ioan transmitea poporului învățăturile lui Dumnezeu. Cel mai mult însă, el încerca să îi învețe pe oameni cât de important este să se iubească unul pe altul, căci numai așa vor înțelege cât de mult sunt iubiți de Treimea cea de o ființă și nedespărțită.

 „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13; 34, 35).

La Sfântul Ioan Botezătorul a venit Însuşi Fiul lui Dumnezeu. I-a spus la acea vreme că își dorește să fie botezat cu acest botez al pocăinţei, iar Sfântul Ioan văzându-L a spus:

Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era, şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă” (Ioan 1, 29-31).

După ieşirea la propovăduire a lui Iisus Hristos, Sfântul Ioan s-a retras în Galileea, şi de aici vorbea despre Mesia că este Hristos. El a purtat alături cuvântul lui Dumnezeu până în ultimele clipe din viața sa.

Din Galileea el nu a ținut cont de regulile impuse de Iudeii Irod Antipa, care trăia cu soţia fratelui său Irodiada. Sfântul Ioan a fost încarcerat şi omorât, la cererea Irodiadei şi a fiicei acesteia, Salomeea, deoarece ele credeau că Ioan le pătează imaginea atunci când spune adevărul mulțimii, despre faptele lor. A murit ca un credincios adevărat, iar în timp ce era chinuit, se ruga pentru iertare și milostivire.

Pentru prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica a fixat mai multe sărbători, acesta fiind unul dintre sfinții care au parte de mai multe cinstiri. În calendarul ortodox sunt notate următoarele: zămislirea (23 septembrie), ca botezător (7 ianuarie), ziua naşterii (24 iunie) şi ziua morţii sale (29 august).