Home > Social Media > Când și cum poți să retragi banii din Pilonul 2 de pensie
Social Media

Când și cum poți să retragi banii din Pilonul 2 de pensie

Când și cum poți să retragi banii din Pilonul 2 de pensie

Pilonul 2 de pensie, una dintre cele trei componente ale sistemului de pensii din România, este un fond de pensii administrat privat, cu contribuții gestionate de fondurile de pensii private obligatorii. Acest sistem a fost introdus în țara noastră în anul 2008 și presupune contribuții obligatorii din salariul brut al angajaților către un fond de pensii privat, administrat de societăți de administrare a investițiilor. Fondurile adunate astfel sunt investite în diferite instrumente financiare, cu scopul de a genera randamente și de a asigura venituri suplimentare la momentul pensionării.

Reguli de Retragere a Surselor din Pilonul 2

Avocatul Adrian Cuculis a elucicrat recent regulile care guvernează retrasul sumelor de bani de la Pilonul 2 de pensii. Potrivit acestuia, Legea nr. 411/2004 stipulează trei situații principale în care retragerea este posibilă:

  • Pensionare anticipată din cauza invalidității: cei care suferă de o invaliditate care îi împiedică să mai continue activitatea profesională
  • Pierderea calității de participant la fondul de pensii de tip Pilon 2: în cazul în care o persoană își pierde statutul de participant la acest fond de pensii privat
  • Active personale nete insuficiente pentru a avea o pensie privată: atunci când valoarea activelor personale nete este prea mică pentru a garanta o pensie privată adecvată

Doritorii de retragere trebuie să depună o cerere în termen de 30 de zile de la momentul în care se califică în una dintre aceste situații, iar suma poate fi primită fie ca plată unică, fie sub formă de plăți eșalonate. În situația în care administratorii fondului de pensii nu respectă acest termen, aceștia vor trebui să plătească majorări de întârziere conform legii.

Drepturile și Eligibilitatea Participanților

Persoanele eligibile pentru a primi pensia privată din Pilonul 2 includ participanții la fond, mandatari desemnați de aceștia printr-o procură specială sau reprezentanți legali. De remarcat este faptul că schimbările de loc de muncă, de domiciliu sau de reședință în cadrul Uniunii Europene sau Spațiului Economic European nu afectează dreptul la pensia privată câștigată în România.

„Participantul și beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată câștigată în cadrul schemelor de pensii private din România și aceasta se plătește în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente plății”, explică avocatul Adrian Cuculis.

Proceduri în Caz de Deces al Beneficiarului

În eventualitatea decesului unui beneficiar al Pilonului 2 de pensii, moștenitorii au opțiunea de a retrage suma de bani sau de a o adăuga la propriul lor fond de pensii, urmând însă o serie de proceduri și prezentând documentele necesare în conformitate cu prevederile legale.

Citeste si