Home > Actualitate > Economie > Casa de Pensii a făcut anunțul: Vestea momentului pentru pensionarii din România cu pensie pe caz de boală sau invaliditate
Actualitate Economie Social

Casa de Pensii a făcut anunțul: Vestea momentului pentru pensionarii din România cu pensie pe caz de boală sau invaliditate

Casa de Pensii a făcut anunțul: Vestea momentului pentru pensionarii din România cu pensie pe caz de boală sau invaliditate

Persoanele cu dizabilități cauzate de accidente de muncă sau de boli profesionale pot accesa pensia de invaliditate, conform Legii 360/2023.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru pensia de invaliditate în România?

Conform legii Casa de Pensii a anuntat că beneficiari eligibili trebuie să nu fi atins încă vârsta de pensionare standard și să aibă capacitatea de muncă diminuată.

Te-ar interesa și: Se îngheață plata pensiei în România! Comisia Europeană a anunțat pragul. Situația economică este dificilă

Este important de menționat că perioadele de asigurare post-1 ianuarie 2018 nu sunt luate în considerare pentru calculul drepturilor.

Beneficiarii pot include și tineri aflați în formare, cum ar fi elevi, ucenici sau studenți, dacă incapacitatea lor de muncă provine din accidente sau boli contractate în timpul studiilor sau practicii profesionale.

Te-ar interesa și: Bomba lunii în România! Pensiile vor fi impozitate: „Pe lângă impozitarea de 10% care se aplică peste 2000, se propune și

În funcție de severitatea afectării capacității de muncă, invaliditatea se clasifică astfel:

 1. Gradul I – pierderea totală a capacității de muncă și incapacitatea de autoîngrijire.
 2. Gradul II – pierderea totală a capacității de muncă, dar cu păstrarea capacității de autoîngrijire.
 3. Gradul III – pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, permitând persoanei să desfășoare activități pe jumătate din timpul normal de lucru.

Valoarea pensiei de invaliditate se determină pe baza perioadei de contribuție și a veniturilor realizate în carieră, ajustată în funcție de gradul de invaliditate recunoscut și valoarea punctului de pensie.

Cum se realizează dosarul și care este procesul de aplicare pentru pensia de invaliditate?

Pensia de invaliditate în România implică un proces detaliat de aplicare, necesitând diverse documente esențiale pentru întocmirea dosarului. Solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente, atât în original cât și copie, conform cerințelor:

 1. Carnetul de muncă;
 2. Carnetul de muncă pentru membrii CAP;
 3. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori;
 4. Actele de stare civilă: buletin sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie;
 5. Livretul militar;
 6. Diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința eliberată de instituția de învățământ superior;
 7. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în străinătate;
 8. Adeverință privind sporurile cu caracter permanent și încadrarea în grupele speciale de muncă;
 9. Procura specială pentru mandatar;
 10. Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii nr. 341/2004;
 11. Certificatul de încadrare în grad de handicap și decizia medicală asupra capacității de muncă;
 12. Adeverința privind încetarea plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

Recent, prin Legea nr. 9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii copiilor documentelor prevăzute de legislație. Acum, casele teritoriale de pensii asigură fotocopierea gratuită a documentelor originale, facilitând procesul de aplicare pentru beneficiari.

Această schimbare legislativă simplifică semnificativ procedura de întocmire a dosarului de pensie de invaliditate, reducând birocrația și timpul necesar pentru procesare.