Home > Actualitate > Social > Casa de Pensii dezvăluie noua schemă de ajutor pentru români! Plata în doar 3 zile lucrătoare
Social

Casa de Pensii dezvăluie noua schemă de ajutor pentru români! Plata în doar 3 zile lucrătoare

Casa de Pensii dezvăluie noua schemă de ajutor pentru români! Plata în doar 3 zile lucrătoare

Casa de Pensii Gorj anunță că ajutorul de deces se acordă în maxim trei zile lucrătoare. Recomandă încasarea prin cont bancar.

Casa de Pensii Gorj a făcut un anunț crucial pentru pensionari privind acordarea unui ajutor social, sub formă de ajutor de deces.

Acest ajutor financiar poate fi solicitat de cei care pot dovedi că au suportat cheltuielile ocazionate de decesul unui asigurat, pensionar sau membru de familie al acestora.

Casa Județeană de Pensii Gorj a anunțat că plata ajutorului de deces se poate realiza în diverse modalități: în numerar, prin casieria instituției, cu mandat poștal la domiciliul solicitantului sau în cont bancar. Se încurajează cetățenii să opteze pentru încasarea sumelor prin cont bancar, o metodă mai rapidă și mai sigură în contextul actualei strategii de digitalizare a instituțiilor publice.

Din 1 ianuarie până la 31 august 2023, instituția a plătit nu mai puțin de 2.344 de ajutoare de deces, cu o valoare totală de 15.348.630 de lei. Această sumă impresionantă ilustrează importanța acordată de instituție acestui tip de ajutor social, care vine în sprijinul celor ce se confruntă cu pierderea unei persoane dragi.

Pentru a accesa acest ajutor, solicitanții trebuie să prezinte, pe lângă documentele de acordare a ajutorului de deces, un extras de cont cu codul IBAN al cărui titular este solicitantul. Acest demers este necesar pentru a se putea verifica rapid și eficient identitatea solicitantului și validitatea datelor furnizate, sporind astfel transparența și integritatea procesului.

Criteriile de eligibilitate sunt clar definite, ajutorul de deces putând fi acordat unei singure persoane care poate fi: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare persoană care dovedește că a suportat cheltuielile provocate de deces, în lipsa unei alte solicitări din partea persoanelor anterior menționate.

Condițiile și Valoarea Ajutorului de Deces

Valoarea ajutorului de deces nu poate fi sub valoarea câștigului salarial mediu brut. În 2023, suma acordată pentru pensionari și persoane asigurate este de 6.789 de lei, iar pentru membrii de familie ai asiguratului sau pensionarului, suma este de 3.395 de lei. Plata se realizează în maxim trei zile lucrătoare de la solicitare, oferind un sprijin rapid și concret într-un moment de mare încercare.

Actele necesare pentru solicitarea ajutorului includ: acte de stare civilă, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declarație pe propria răspundere, copie după certificatul de deces și copie după actul de identitate. Prezența acestor documente validează dreptul solicitantului la ajutorul financiar și simplifică procedura de acordare a acestuia.

Vestea bună pentru asigurați este că dreptul la ajutorul de deces nu este condiționat de îndeplinirea stagiului de cotizare. Acest lucru înseamnă că, indiferent de perioada de contribuție, fiecare asigurat sau pensionar are dreptul la acest ajutor, eliminând astfel orice barieră în accesul la beneficiile asigurărilor sociale.