Home > Social Media > Câți bani primesc românii ca ajutor de deces, în 2024
Social Media

Câți bani primesc românii ca ajutor de deces, în 2024

Câți bani primesc românii ca ajutor de deces, în 2024

Odată cu noua lege a pensiilor care vine cu anumite modificări pentru ajutorul de deces, românii pot aștepta unele schimbări începând din 2024. Aceasta va include extinderea sprijinului financiar pentru situațiile în care o persoană asigurată moare după cel puțin șase luni de asigurare, fără a se lua în considerare perioada de contribuție. Acest ajutor va fi acordat și în cazul decesului unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului (CCC).

Accesibilitatea Ajutorului de Deces

Plățile pentru ajutorul de deces nu vor fi limitate la beneficiarii persoane fizice. Companiile vor avea, de asemenea, acces la această formă de sprijin financiar. Procesul de introducere a noului regulament se va desfășura treptat, cu anumite dispoziții care vor deveni aplicabile din ianuarie 2024. Majoritatea acestora vor intra în vigoare în septembrie același an.

Beneficiarii Ajutorului de Deces

Legea nouă păstrează principiul potrivit căruia ajutorul de deces este acordat unei singure persoane care a suportat cheltuielile funerare. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copil, părinte sau altă persoană care poate demonstra aceste cheltuieli.

Modificări Principale începând cu 1 septembrie 2024

  1. Perioada de Asigurare: Ajutorul de deces va putea fi acordat pentru cei care au fost asigurați în ultimele 6 luni înainte de deces, fără a mai fi necesară o anumită perioadă de cotizare.
  2. Valoarea Ajutorului: Valoarea ajutorului de deces va fi stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu va putea fi mai mică decât valoarea medie a câștigului salarial brut utilizat în calculul bugetului.
  3. Deces în Concediu pentru Creșterea Copilului: Decesul unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului va activa și ea acordarea ajutorului de deces.

Extinderea Beneficiilor

Ajutorul de deces va fi disponibil și pentru părinții aflați în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau pentru copiii cu handicap până la vârsta de 3 ani, respectiv în anumite cazuri, până la vârsta de 7 ani. Aceasta poate fi acordată și unui membru al familiei lor, în conformitate cu condițiile specifice legate de asigurare.

Sistemul Public de Pensii

În sistemul public de pensii, sunt obligatoriu asigurate persoanele care au contract individual de muncă, funcționarii publici și alte persoane cu venituri similare salariilor, pentru care se plătesc contribuții de asigurări sociale. Ajutorul pentru membru de familie va fi echivalent cu jumătate din suma acordată pentru decesul persoanei asigurate sau pensionarului. De la 1 septembrie 2024, acest ajutor va putea fi acordat și unei entități juridice în cazul decesului unei persoane asigurate sau a unui membru al familiei, pe baza documentelor care atestă cheltuielile funerare.

Suma Ajutorului de Deces

Legea a fost aprobată în Parlament pe data de 20 decembrie și a fost trimisă spre promulgare președintelui Klaus Iohannis. În 2024, suma pentru ajutorul de deces este de 6.789 de lei. Însă, conform noilor prevederi, aceasta va crește cu 778 de lei. În cazul decesului asiguratului sau pensionarului, suma ajutorului de înmormântare va fi de 7.567 de lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, va fi de 3.784 de lei.

Citeste si