Home > Pushuri > Ce pensie primiți dacă ați lucrat doar 15 ani pe carte de muncă? Formula de calcul care se va aplica de la 1 septembrie 2024
Pushuri

Ce pensie primiți dacă ați lucrat doar 15 ani pe carte de muncă? Formula de calcul care se va aplica de la 1 septembrie 2024

Ce pensie primiți dacă ați lucrat doar 15 ani pe carte de muncă? Formula de calcul care se va aplica de la 1 septembrie 2024

Noua lege a pensiilor, care include și recalcularea pensiilor, va fi aplicată începând cu 1 septembrie 2024. Mulți pensionari nu au înțeles cum va funcționa noua formulă de calcul și speră să obțină mai mulți bani. Totuși, vor exista și pensionari care vor rămâne cu aceeași sumă de bani.

În prezent, pentru a beneficia de pensie, este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, adică trebuie să fi lucrat pe carte de muncă această perioadă.

Noua Formulă de Calcul

Conform noii formule de calcul, la o vechime de cel puțin 15 ani, pensionarul va primi 45% din salariul minim brut și încă 1% din salariul minim brut pentru fiecare an suplimentar.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a explicat că cei care au stagiul minim de cotizare pot beneficia de indemnizația minimă socială, în valoare de 1.281 de lei, în cazul în care pensia rezultată din calculul clasic ar fi mai mică.

Detalii despre Noua Lege a Pensiilor

Conform noii legi a pensiilor, aplicabile din septembrie 2024, pensia pentru limită de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția realizării unui stagiu de cotizare contributiv de minimum 15 ani. La calculul acestui stagiu de cotizare contributiv de 15 ani nu sunt incluse perioadele asimilate, cum ar fi studiile superioare, stagiul militar, sporurile pentru condiții de muncă deosebite sau speciale (fostele grupe I și II), perioadele necontributive anterioare datei de 1 aprilie 2001 și perioadele recunoscute în baza Decretului Lege 118/1990.

Condiții pentru Pensia de Limită de Vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care, la data pensionării, îndeplinesc cumulativ condițiile de vârstă standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, conform Legii nr. 263/2010. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Aceste vârste se ating gradual, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5 a legii.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani pentru ambele sexe. Acesta se atinge tot gradual, conform aceleași eșalonări. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru femei și bărbați, și se atinge în același mod.

Acte Necesare pentru Înscrierea la Pensia pentru Limită de Vârstă

 • Cerere tip pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
 • Carnetul de muncă (original)
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original)
 • Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau în serviciu
 • Actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original)
 • Livretul militar (original)
 • Diploma de absolvire a învățământului universitar (original) și adeverință care să ateste durata normală a studiilor și faptul că au fost urmate la zi
 • Adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)
 • Adeverință privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original)
 • Procura specială, pentru mandatar (original)
 • Adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după 1 ianuarie 2011 (original)

Citeste si