Home > Actualitate > Cum și în ce fel îți poți schimba identitatea. Legea este valabilă din aprilie 2022 și îi vizează pe românii cu buletin
Actualitate

Cum și în ce fel îți poți schimba identitatea. Legea este valabilă din aprilie 2022 și îi vizează pe românii cu buletin

Cum și în ce fel îți poți schimba identitatea. Legea este valabilă din aprilie 2022 și îi vizează pe românii cu buletin

O veste importantă a fost făcută publică în aprilie 2022, prin Monitorul Oficial, aducând modificări semnificative pentru românii care doresc să-și schimbe numele sau prenumele. Legea nr. 105/2022 a intrat în vigoare și le oferă acestora posibilitatea de a-și modifica identitatea, întrunind anumite condiții. Este esențial ca toți cetățenii să fie informați despre actele necesare și procesul de schimbare a numelui, astfel încât să poată beneficia de această oportunitate în mod legal și eficient.

Subtitlu 1: Actele necesare pentru schimbarea numelui și prenumelui

Pentru a-ți schimba numele sau prenumele conform noii legi, trebuie să înaintezi o cerere de schimbare a numelui, care să fie motivată și însoțită de o serie de documente importante. Printre acestea se numără:

 1. Copii legalizate ale certificatelor de stare civilă ale solicitantului.
 2. Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, cu condiția ca publicarea să nu fi trecut mai mult de un an.
 3. Consimțământul autentic al celuilalt soț în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei.
 4. Copie a deciziei de aprobare a autorității tutelare, în situațiile prevăzute de articolul 7 al legii.
 5. Cazierul judiciar și cazierul fiscal ale solicitantului.
 6. Taxa pentru verificarea și avizarea dosarului în vederea transcrierii actelor de stare civilă procurate în străinătate, în valoare de 50 lei.
 7. Orice alte acte considerate necesare de către solicitant pentru motivarea cererii.

Subtitlu 2: Procedura de schimbare a numelui și prenumelui conform noilor reglementări

Conform legii, actele de stare civilă, precum certificatele de naștere, de căsătorie și de deces, trebuie întocmite în registre speciale în două exemplare originale. Acestea se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră. Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă, precum și înscrierea mențiunilor, pot fi realizate la cerere, pe baza declarației solicitantului, sau din oficiu, în condițiile prevăzute de lege.

Este important de menționat că numele de familie și prenumele se vor scrie așa cum apar în actele de identitate, certificatele de stare civilă și alte înscrisuri furnizate de solicitant sau primite de la autoritățile competente. Întocmirea actelor de stare civilă și înregistrarea mențiunilor se fac în limba română, folosind alfabetul latin extins.

În situația în care nu există acordul părinților cu privire la numele de familie, instanța de tutelă va decide și va comunica hotărârea rămasă definitivă serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau primăriei unității administrative-teritoriale care a înregistrat actul de naștere.

Subtitlu 3: Când este posibilă schimbarea numelui sau prenumelui?

Este esențial de menționat că nu oricine și nu din orice motiv își poate schimba numele conform noilor reglementări. De asemenea, nu se permite alegerea unui nume ridicol sau care încalcă principiile moralității. Conform OG nr. 41/2003, motivele care pot determina o persoană să-și dorească un nou nume pot include:

 • Erori ale autorităților privind înregistrarea numelui în actul de identitate.
 • Nume indecente sau nepotrivite pentru un individ.
 • Situațiile în care numele este format din mai multe cuvinte.
 • Schimbarea numelui în urma căsătoriei sau a divorțului pentru revenirea la numele anterior.
 • Copiii adoptați pot schimba numele familiei biologice cu cel al familiei adoptive.