Home > Ştiri mondene > Decizia anului în România: Guvernul taie din cheltuielile bugetare în instituțiile publice
Ştiri mondene

Decizia anului în România: Guvernul taie din cheltuielile bugetare în instituțiile publice

Decizia anului în România: Guvernul taie din cheltuielile bugetare în instituțiile publice

Decizia importantă luată de Guvernul României este tăierea cu 10% a cheltuielilor bugetare în instituțiile publice. Află mai multe despre implicarea acestei decizii asupra economiei și societății din România!

Guvernul României taie cheltuielile cu 10% în instituțiile publice

Astăzi, 12 mai 2023, Guvernul României se pregătește să adopte o Ordonanță de Urgență care va reduce cheltuielile cu bunuri și servicii în instituțiile publice cu 10%. Proiectul prevede, de asemenea, interdicția achiziționării de autoturisme, mobilier și birotică de către instituțiile publice, stoparea angajărilor la stat și înjumătățirea numărului de posturi din Cabinete și Cancelarii.

Aceste măsuri au fost luate pentru a reduce cheltuielile bugetare cu 5,33 miliarde de lei și conform proiectului, Guvernul României va aproba lunar limita de credite de angajament și credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.

Excepții pentru cheltuielile cu sănătatea și învățământul

Deși măsurile vor afecta în mod direct instituțiile publice, unele excepții vor fi făcute pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, serviciile medicale, acțiunile și programele de sănătate, precum și cheltuielile aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

În acest an, autorităților publice și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, li se va interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier și aparatură de birotică. De asemenea, se va suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice și autoritățile publice și instituțiile publice locale.

Măsuri în vederea reducerii cheltuielilor

Pentru a respecta noile prevederi, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, trebuie să dispună măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul Bunuri și servicii, exclusiv sumele nerepartizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002.

Aceste măsuri vor aduce un impact semnificativ asupra instituțiilor publice din România, însă Guvernul consideră că aceste decizii sunt necesare pentru a reduce cheltuielile bugetare și pentru a asigura o mai bună gestionare a resurselor publice.