Home > Actualitate > Economie > Decizie de ultimă oră despre pensii. Ordonanța de urgență a fost aprobată pentru românii care pot să cumpere dreptul care expira
Actualitate Economie Social

Decizie de ultimă oră despre pensii. Ordonanța de urgență a fost aprobată pentru românii care pot să cumpere dreptul care expira

Decizie de ultimă oră despre pensii. Ordonanța de urgență a fost aprobată pentru românii care pot să cumpere dreptul care expira

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege decisiv care aprobă Ordonanța de Urgență 70/2023, extinzând termenul care expira pentru completarea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii până la 31 decembrie.

Acum, persoanele care nu sunt pensionari au posibilitatea de a încheia contracte de asigurare socială pentru până la șase ani în care nu au fost asigurați. Legea este așteptată să fie promulgată în curând.

Proiectul de lege vizează modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor publice. În mod specific, acesta modifică articolul 29 și alineatul (2) al articolului 30 din Legea nr. 263/2010.

Conform noilor reglementări, locurile de muncă încadrate în condiții deosebite, bazate pe avize cu valabilitate prelungită până la 1 septembrie 2023, vor continua să fie considerate ca atare până la normalizarea condițiilor de muncă de către angajatori.

De asemenea, menține încadrarea anumitor locuri de muncă în condiții speciale pe baza avizelor obținute prin procedura de reevaluare stabilită de o hotărâre a Guvernului.

Proiectul de lege ce prevede posibilitatea persoanelor care nu sunt pensionari de a completa stagiul de cotizare în sistemul public de pensii a fost adoptat definitiv de Camera Deputaților.

Această măsură permite încheierea unui contract de asigurare socială pentru o durată de până la șase ani anteriori în care individul nu a fost asigurat, cu un termen limită extins până la 31 decembrie 2024.

În plus, legislația specifică modul de certificare a adeverințelor și documentelor necesare stabilirii sau recalculării drepturilor de pensie. Acestea trebuie să fie validate prin ștampila și semnătura olografă a conducătorului entității emitente sau a persoanei delegate pentru această sarcină.

După adoptarea inițială în Senat pe 3 octombrie 2023, Camera Deputaților a avut ultimul cuvânt, votul său fiind decisiv. Acum, proiectul de lege este în așteptarea promulgării, marcând un pas important în reglementarea sistemului de pensii și oferind o oportunitate nouă celor care doresc să-și completeze contribuțiile la sistemul de asigurări sociale.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 31 august 2023

Ordonanța de urgență se axează pe diverse aspecte ale sistemului de pensii și condițiilor de muncă. Se axează în special pe aceste puncte:

  1. Prelungirea Valabilității Avizelor: Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite își încetează valabilitatea la 1 septembrie 2023. Ordonanța stabilește un cadru legal pentru prelungirea valabilității acestor avize, permițând angajatorilor să continue investițiile pentru normalizarea condițiilor de muncă.
  2. Planul de Prevenire și Protecție: Angajatorii trebuie să elaboreze un plan de prevenire și protecție pentru locurile de muncă încadrate în condiții deosebite, până la data de 1 septembrie 2023, conform articolului 29 din Legea nr. 263/2010, pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor.
  3. Procedura de Reevaluare: Ultima procedură de reevaluare a locurilor de muncă a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2017. Ordonanța recunoaște necesitatea unei proceduri actualizate pentru reevaluarea condițiilor de muncă.
  4. Contract de Asigurare Socială: Persoanele pot încheia un contract de asigurare socială până la data de 31 decembrie 2024 pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, facilitând acumularea stagiului de cotizare necesar.
  5. Digitalizarea CNPP: Ordonanța susține digitalizarea operațiunilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), inclusiv modernizarea platformelor informatice pentru oferirea de servicii electronice avansate, în linie cu PNRR și Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.