Home > Premium > Déjà Vu – un sentiment straniu sau amintirea unei vieți trecute
Premium

Déjà Vu – un sentiment straniu sau amintirea unei vieți trecute

Déjà Vu un sentiment straniu sau amintirea unei vieți trecute

Dacă ai simțit cel puțin o singură dată în viață că o anumită experiență sau situație îți este familiară. Să spunem că te afli pentru prima dată într-un oraș nou, mergi și vizitezi diverse locuri și ai senzația, poate chiar certitudinea că ai mai trecut prin așa ceva sau prin ceva asemănător. Poți fi sigur că ai experimentat un déjà vu. Déjà vu este un termencare înseamnă „deja văzut” în franceză, combină nefamiliaritatea obiectivă – pe care o ști, pe baza unor dovezi ample, ești asigurat de faptul că ceva nu ar trebui să fie familiar – cu familiaritatea subiectivă – acel sentiment că o experiență sau ceva anume este familiar.

Déjà vu este o experiență comună. Conform unei lucrări publicate în anul 2004, pe baza a mai mult de 50 de sondaje privind senzația de déjà vu au sugerat că aproximativ două treimi din indivizi au experimentat-o ​​cel puțin o dată în viață. Mare parte din ei spunând că au avut multiple experiențe de acest tip. Acest număr raportat pare, de asemenea, să crească pe măsură ce oamenii devin mult mai conștienți de semnificația și importanța a ceea ce este déjà vu. Cel mai adesea, déjà vu este descris în termeni care fac referire la ceea ce vedeți, dar nu este de fapt specific vizualului și chiar și persoanele care s-au născut fără aptitudinea de a vedea pot experimenta acest sentiment.

Cercetarea sentimentului de déjà vu

Studiul acestui sentiment, a acestei senzații, este foarte dificil de efectuat în interiorul unui laborator. Iar asta este o problemă ce i-a naștere pe fondul caracterului său efemer. Este o experiență trecătoare și, de asemenea, pentru că nu există un element declanșator care să fie clar sau exact identificabil. Cu toate acestea, cercetătorii au folosit mai multe instrumente pentru a studia fenomenul, pe baza ipotezelor pe care le-au putut stabili. Cercetătorii pot chestiona participanții. Studiază cel mai probabil procesele conexe, în special cele implicate în memorie. Sau proiectați alte experimente pentru a testa déjà vu.

Ipoteze. Pentru că déjà vu este greu de studiat, cercetătorii au postulat mai multe explicații pentru modul în care funcționează. Mai jos sunt câteva dintre cele mai proeminente ipoteze.

  • Explicațiile legate de memorie și déjà vu se bazează pe ideea că ați experimentat anterior o situație într-un fel sau altul similară, dar nu vă amintiți conștient că ați avut-o. În schimb, vă amintiți inconștient, motiv pentru care te se creează acea boare cu iz familiar, deși nu știi care este motivul.
  • Ipoteza familiarității legată de un singur element vă sugerează faptul că experimentați déjà vu.
  • dacă un element al scenei vă este familiar, dar nu îl recunoașteți în mod conștient, deoarece se află într-un cadru diferit, de exemplu, dacă vă întâlniți frizerul pe stradă. Creierul tău încă îți recunoaște frizerul ca pe un om familiar chiar dacă nu-i recunoști identitatea cu totul, atunci generalizează acel sentiment de familiaritate pentru întreaga scenă. Alți cercetători au extins această ipoteză la mai multe elemente.

Activitate cerebrală spontană

Potrivit cu alte explicații este un sentiment experimentat atunci când există o activitate cerebrală spontană care nu are legătură cu ceea ce experimentați în prezent. Când se întâmplă acest lucru în partea creierului care se ocupă de memorie, se poate activa un fals sentiment de familiaritate. Unele dovezi provin de la indivizi cu epilepsie, al căror a lob temporal are parte de o activitate electrică anormală în partea creierului care se ocupă de memorie. Atunci când creierul acestor pacienți este stimulat electric ca parte a unei evaluări pre-chirurgicale, pot avea acest sentiment de déjà vu.

Un cercetător sugerează că experimentați un atare sentiment sau o așa senzație atunci când sistemul parahippocampal, care vă face să identificați ceva drept ceva familiar, dă greș la întâmplare și vă face să credeți că ceva este familiar atunci când nu ar trebui. Alții au spus că déjà vu nu poate fi izolat de un singur sistem de familiaritate, ci implică mai degrabă mai multe structuri implicate în memorie și conexiunile dintre ele.

Recomandări autor