Home > Actualitate > Din toamnă, școlile vor funcționa după un nou regulament. Elevii vor fi notați altfel, iar examenele vor fi diferite
Actualitate

Din toamnă, școlile vor funcționa după un nou regulament. Elevii vor fi notați altfel, iar examenele vor fi diferite

Din toamnă, școlile vor funcționa după un nou regulament. Elevii vor fi notați altfel, iar examenele vor fi diferite

Anul școlar 2022-2023 este unul extrem de important pentru învățământul din România, deoarece vor avea loc o serie de schimbări importante pentru elevi și profesori. Modificările dezbătute înainte și aprobate au fost incluse de Ministerul Educației în noul regulament de organizare și funcționare a școlilor.

Ministerul Educației a făcut declarații prin intermediul cărora a transmis că începând din această toamnă, școlile din România vor funcționa după un regulament nou. Mai exact, pe site-ul oficial, Ministerul Educației a publicat noul regulament de organizare și funcționare a școlilor, menționând care sunt cele mai importante modificări.

Începând cu septembrie 2022, Ministerul Educației a anunțat că nu vor exista schimbări doar la nivelul structurii anului școlar, ci și regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar a fost schimbat complet. În acest sens, autoritățile din sectorul educației au făcut o serie de precizări cu privire la felul în care se va desfășura activitatea didactică în anul școlar 2022-2023.

Una dintre principalele modificări face referire la notele primite de elevi. Mai mult, chiar și mediile se vor încheia diferit. În noul an școlar, fiecare disciplină de studiu va avea un număr diferit de note, acesta urmând să fie stabilit de cadrul didactic în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. Ministerul Educației a decis ca numărul notelor acordate anual trebuie să fie cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore săptămânal.

Pentru că nu vor mai fi semestre, mediile elevilor vor fi încheiate doar o singură dată, la finalul anului școlar. Practic, media anuală a unei discipline se va calcula ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul întregului an școlar.

Principalele modificări ale Ministerul Educației:

Comparativ cu actualul regulament (în vigoare până la data de 31 august 2022), elementele de noutate incluse în noul act normativ constau în:

  1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.
  2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.
  3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.
  4. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.
  5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).
  6. Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.
  7. Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.
  8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.
  9. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.
  10. Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

Prevederile noului ROFUIP vor intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022.”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Recomandări autor