Home > Actualitate > Economie > DOCUMENT. Obligatoriu pentru toți românii care vor să obțină ajutor de înmormântare. Acest Model trebuie completat
Actualitate Economie Social

DOCUMENT. Obligatoriu pentru toți românii care vor să obțină ajutor de înmormântare. Acest Model trebuie completat

DOCUMENT. Obligatoriu pentru toți românii care vor să obțină ajutor de înmormântare. Acest Model trebuie completat

Schimbări semnificative sunt anunțate în privinta ajutorului de deces pentru anul 2024, odată cu modificările aduse noii legi a pensiilor.

Câți bani s-au stabilit ca să se dea drept ajutor de deces

Principalele noutăți sunt reprezentate de acordarea sprijinului financiar în cazul decesului, atât pentru persoanele asigurate care au contribuit cel puțin șase luni, cât și pentru cele aflate în concediu pentru creșterea copilului (CCC), indiferent de perioada de contribuție.

O altă modificare majoră este că ajutorul de deces va putea fi acordat nu doar persoanelor fizice, ci și companiilor, in funcție de anumite condiții.

Noul regulament va fi aplicat gradual, având o intrare în vigoare în etape – unele dispoziții vor fi aplicabile începând cu ianuarie 2024, iar majoritatea vor deveni efective în septembrie 2024.

Se menține regulamentul potrivit căruia ajutorul de deces este oferit unei singure persoane care a suportat cheltuielile funerare, acesta putând fi fie soțul supraviețuitor, copil, părinte sau altă persoană care poate demonstra aceste cheltuieli.

Un alt aspect semnificativ care va deveni valabil din 1 septembrie 2024 este că ajutorul de deces va putea fi acordat celor care au fost asigurați în ultimele 6 luni înainte de deces, fără a fi necesară o anumită perioadă de cotizare.

Valoarea acestui ajutor va fi stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu va putea fi mai mică decât valoarea medie a câștigului salarial brut utilizat în calculul bugetului.

Părinții aflați în concediu pentru creșterea copilului vor avea acces la acest ajutor de deces, începând cu toamna anului 2024. Această condiție se aplică celor cu copii de până la 2 ani sau cu copii cu handicap până la vârsta de 3 ani, respectiv în anumite cazuri, până la vârsta de 7 ani.

În 2024, suma a ajuns la 7.567 lei pentru asigurați și pensionari, iar pentru membrii de familie a crescut la 3.784 lei.

Care sunt documentele de care ai nevoie ca să te prezinți să-ți ridici ajutorul de înmormântare?

Se menține regula potrivit căreia sunt obligatoriu asigurate în sistemul public de pensii persoanele cu contract individual de muncă, funcționarii publici și alte persoane cu venituri similare salariilor, pentru care se plătesc contribuții de asigurări sociale.

Important de știut este și faptul că ajutorul de deces oferit unui membru de familie este echivalent cu jumătate din suma acordată în cazul decesului persoanei asigurate sau pensionarului.

De asemenea, începând cu 1 septembrie 2024, ajutorul de deces poate fi acordat și unei entități juridice în cazul decesului unei persoane asigurate sau a unui membru al familiei, pe baza probelor care atestă cheltuielile funerare.

Pentru toate categoriile (lucrători activi, pensionari, beneficiari de ajutor social):

  1. Certificatul de deces
  2. Certificatul medical constatator al decesului
  3. Certificat de căsătorie sau alte documente care atestă rudenia cu decedatul
  4. Ultima factură de energie electrică sau alt document ce demonstrează adresa decedatului
  5. Extras de cont al solicitantului

Pentru decedați care au fost angajați: 6. Certificat de muncă sau adeverință de vechime

Pentru decedați care erau pensionari: 7. Carnetul de pensii sau adeverință de la casa de pensii

Pentru decedați care erau beneficiari de ajutor social: 8. Adeverință de la primărie sau de la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București 9. Certificat de handicap (dacă este cazul) 10. Document care confirmă statutul de beneficiar de ajutor social

Aceste documente sunt necesare pentru a facilita procesul de obținere a ajutorului de înmormântare și pentru a asigura că sprijinul financiar este acordat în mod corect și eficient persoanelor îndreptățite.

Citeste si