Home > Actualitate > Este obligatoriu! Astăzi este ultima zi. Amenzi pentru cei care nu respectă termenul de depunere
Actualitate

Este obligatoriu! Astăzi este ultima zi. Amenzi pentru cei care nu respectă termenul de depunere

Este obligatoriu! Astăzi este ultima zi. Amenzi pentru cei care nu respectă termenul de depunere

Termenul limită pentru depunerea Declarației Unice 2023 se apropie, iar cei care nu o depun la timp risca amenzi. Nu lăsa ca formularul 212 să îți aducă probleme – depune-l la timp și evită sancțiuni!

Termenul limită pentru depunerea Declarației unice 2023 a fost anunțat

ANAF a anunțat că termenul limită pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – formularul 212 – este 25 mai 2023. Potrivit legii, cei care nu respectă termenul legal vor fi sancționați conform legii, cu amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei.

Declarația unică – formular 212 trebuie completată și depusă de către persoanele care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate trebuie să completeze, de asemenea, Declarația unică.

Modalități de depunere a Declarației Unice 2023

ANAF recomandă depunerea Declarației Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” disponibil pe portalul anaf.ro sau prin intermediul serviciului „Depunere declarații” disponibil pe portalul e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat. Declarația Unică poate fi depusă și în format hârtie, direct la registratura Administrației Financiare pe raza căruia aveți domiciliul sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Cerere pentru prelungirea termenului de depunere a declarațiilor fiscale 2023

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a cerut autorității fiscale să prelungească termenul de depunere a declarațiilor fiscale ca urmare a disfuncționalităților site-ului ANAF. CECCAR a solicitat amânarea termenelor de 25 și 30 mai 2023 pentru depunerea acestora și a solicitat să nu li se aplice contribuabililor sancțiunile prevăzute de lege pentru depășirea termenelor legale de depunere a declarațiilor corespunzătoare.

În acest sens, CECCAR a transmis un comunicat în care a cerut ANAF să identifice și să implementeze soluția legală potrivită, în interes public, având în vedere că nerespectarea termenelor amintite are la bază motive independente de voința profesioniștilor contabili și a contribuabililor.