Home > Actualitate > Social > Este obligatoriu pentru românii ce vor să-și schimbe buletinul! Anunț oficial
Actualitate Social

Este obligatoriu pentru românii ce vor să-și schimbe buletinul! Anunț oficial

Este obligatoriu pentru românii ce vor să-și schimbe buletinul! Anunț oficial

Noua legislație dorește să limiteze numărul de persoane care se pot înregistra la aceeași adresă în documentele lor de identitate la maximum 10 persoane. În prezent, nu există nicio limită în acest sens.

Procedurile pentru schimbarea adresei de domiciliu în actele de identitate

Acest demers vizează reducerea fenomenului de înregistrare a unui număr mare de persoane la o singură adresă, chiar dacă acestea nu locuiesc acolo în realitate.

Românii care găzduiesc o persoană care nu are înscrisă în actul de identitate adresa la care locuiește în realitate, vor trebui, pe lângă informarea Poliției, să se prezinte împreună cu persoana respectivă la evidența populației. În același timp, trebuie să-și dea acordul pentru a o lua în spațiu.

Noua legislație va modifica OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Se introduce de asemenea o prevedere adițională, care stabilește că „nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în RNEP (Registrul Național de Evidență a Persoanelor) sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă”.

Excepții de la noua regulă

Legea nu se va aplica în cazul proprietarului imobilului de la adresa respectivă și membrilor familiei extinse. Prin familie extinsă se înțelege titularul dreptului locativ, dar și soțul/soția acestuia, rudele (ale proprietarului sau ale soțului/soției) în linie directă, precum și cele în linie colaterală până la gradul al patrulea (până la veri primari).

Totodată, o altă excepție o constituie și o altă categorie de persoane fizice. Aici ne referim la persoanele care nu dețin acte de identitate și sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau centre educative.

Actele necesare pentru obținerea unui nou buletin sau pentru schimbarea unui buletin expirat includ:

  • cererea pentru eliberare buletin;
  • certificatul de naștere, original și copie;
  • documentul care dovedește adresa de domiciliu, original și copie;
  • Declarația unuia dintre părinți sau a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință;
  • extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii, chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

Pentru schimbarea cărții de identitate expirate, se vor adăuga următoarele acte:

  • actul de identitate expirat;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz;
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, obținut cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii.

În lumina acestor modificări legislative, cetățenii care nu domiciliază la adresa înregistrată în actul de identitate ar trebui să fie conștienți de noile proceduri și să se pregătească să se conformeze acestora. Este important să fim informați și să ne adaptăm la aceste schimbări pentru a evita eventualele dificultăți sau sancțiuni legate de nerespectarea legislației în vigoare.