Home > Actualitate > Politică > Gabriela Firea a făcut anunțul! Strategia inovatoare a României pentru reducerea sărăciei infantile cu 400.000 de cazuri
Actualitate Politică

Gabriela Firea a făcut anunțul! Strategia inovatoare a României pentru reducerea sărăciei infantile cu 400.000 de cazuri

Gabriela Firea a făcut anunțul! Strategia inovatoare a României pentru reducerea sărăciei infantile cu 400.000 de cazuri

Gabriela Firea felicită guvernul pentru strategia de reducere a sărăciei copiilor cu 400.000.

Senatoarea Gabriela Firea pune în lumină eforturile depuse de Guvernul României, sub conducerea președintelui PSD Marcel Ciolacu, de a ameliora această situație prin aprobarea unui nou cadru strategic pentru protecția copilului.

Aprobarea Strategiei Naționale „Copii protejați, România sigură!” 2023 – 2027 reprezintă un moment semnificativ pentru viitorul a 3,6 milioane de copii români. Gabriela Firea, fost ministru al Familiei, subliniază rolul acestei strategii în atingerea unor obiective ambitioase precum reducerea numărului copiilor săraci cu 400.000 și diminuarea ratei de abandon școlar cu 4,5 procente. Această inițiativă este rodul unui efort colectiv, desfășurat pe parcursul mandatului său, în colaborare strânsă cu agențiile statului și organizațiile non-guvernamentale.

Efortul de a combate sărăcia și excluziunea socială a copiilor necesită o acțiune coordonată între diferitele niveluri ale guvernării și sectoarele societății. Firea accentuează necesitatea ca autoritățile locale, guvernul și politicienii să „facă echipă” pentru binele celor mici. Printre țintele stabilite se numără:

  • Reducerea semnificativă a sărăciei infantile;
  • Îmbunătățirea accesului la educație timpurie;
  • Sprijinirea familiilor pentru a preveni separarea de copii;
  • Diminuarea abandonului școlar.

Aceste obiective sunt menite să ofere copiilor din comunități vulnerabile șanse reale de integrare și succes în viață.

Direcții de acțiune și surse de finanțare

Strategia adresează problemele complexe ale sărăciei și exclusiunii sociale nu doar prin prisma educației, dar și prin îmbunătățirea accesului la sănătate și servicii sociale. Firea menționează importanța unei justiții adaptate nevoilor copiilor și promovează participarea acestora în procesele decizionale. În plus, susținerea financiară pentru aceste direcții de acțiune va proveni atât din bugetul de stat, cât și din fonduri europene, printre care și cele angajate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Această strategie marchează un pas înainte în direcția corectă pentru România, care, în ciuda progreselor din ultimii ani, se confruntă în continuare cu provocări majore în ceea ce privește bunăstarea copiilor săi. Sensibilizarea și mobilizarea la toate nivelele societății sunt esențiale pentru a transforma aceste obiective în realități concrete. În final, succesul unei națiuni se poate măsura prin modul în care își protejează și își investește în viitorul celor mai tineri membri ai săi.