Home > Actualitate > Economie > Guvernul a decis. Până la 8.500 lei lunar, cine poate beneficia?
Actualitate Economie

Guvernul a decis. Până la 8.500 lei lunar, cine poate beneficia?

Guvernul a decis. Până la 8.500 lei lunar, cine poate beneficia?

Guvernul a decis să mărească limita de venituri pentru indemnizația de creștere a copilului până la 8.500 lei lunar. Află cine poate beneficia de această măsură importantă pentru familiile din România!

Guvernul a majorat plafonul maxim de venituri admis pentru indemnizația de creștere a copilului

Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care a majorat plafonul maxim de venituri admis pentru indemnizația de creștere a copilului. Potrivit noilor prevederi, persoanele aflate în concediu de creștere a copilului vor putea obține venituri nete anuale de până la opt ori indemnizația minimă, fără a pierde dreptul la aceasta. Astfel, pragul maxim de venituri ce pot fi obținute în paralel cu indemnizația, din martie 2023, este de 10.512 lei.

Această modificare a fost adusă prin OUG nr. 164/2022, care a crescut pragul maxim de venituri admis pentru indemnizația de creștere a copilului, de la 6.570 lei pe an la 10.512 lei pe an. Înainte de această modificare, limita era fixată la venituri nete mai mici decât cinci indemnizații minime de creștere a copilului.

Indemnizația minimă pentru creșterea copilului se calculează în funcție de media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință (ISR), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Concediul de creștere a copilului, un drept important pentru părinți

Concediul de creștere a copilului este un drept important pentru părinții care au nevoie de timp pentru a se ocupa de copiii lor în primii ani de viață. Prin acest concediu, părinții pot beneficia de o indemnizație lunară pentru a-și susține financiar familia în această perioadă.

Potrivit OUG nr. 111/2010, dreptul de a obține indemnizația de creștere a copilului se suspendă dacă, anual, beneficiarul desfășoară activități din care realizează venituri. Deși este important să existe un plafon maxim de venituri admis pentru a primi indemnizația de creștere a copilului, este important ca acest plafon să fie revizuit periodic pentru a reflecta creșterea inflației și a salariilor.

Indemnizația de creștere a copilului este un sprijin important pentru părinții care se află în concediu de creștere a copilului și ar trebui să fie accesibil tuturor celor care îndeplinesc condițiile.

Cum poate fi suspendată indemnizația de creștere a copilului?

Potrivit legii, indemnizația pentru creșterea copilului poate fi suspendată în mai multe situații. Aceasta nu se va mai acorda în cazul în care persoana îndreptățită primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu.

De asemenea, indemnizația poate fi suspendată în situația în care persoana îndreptățită primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora. În plus, indemnizația poate fi suspendată în cazul în care persoana îndreptățită realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășește de 5 ori cuantumul minim al indemnizației stabilit de lege.