Home > Cultură > Istorie > Importanța limbii în comportamentul uman, limbajul ne influențează întreaga viață. Ipoteza Sapir-Whorf
Cultură Istorie Premium

Importanța limbii în comportamentul uman, limbajul ne influențează întreaga viață. Ipoteza Sapir-Whorf

Importanța limbii în comportamentul uman, limbajul ne influențează întreaga viață. Ipoteza Sapir-Whorf
Sursa imagine: Outside the Beltway

Ipoteza Sapir-Whorf

Ipoteza Sapir-Whorf, cunoscută și sub denumirea de ipoteză a relativității lingvistice, se referă la propunerea conform căreia limbajul particular influențează modul în care cineva gândește, sau cum se raportează la realitate. Relativitatea lingvistică se află în strânsă legătură cu preocupările la nivel semiotic cu relația generală de limbă și gândire și cu preocupările la nivel de discurs cu privire la modul în care tiparele de utilizare a limbajului în context cultural pot afecta gândirea.

Relativitatea lingvistică se distinge atât de simplitatea diversității lingvistice, cât și de strictul determinism lingvistic. Istoria lungă a ipotezei este schițată cu accent pe formulările ierarhice caracteristice majorității eforturilor timpurii. Urmează o descriere a operei lui Sapir și Whorf, care se îndepărtează semnificativ de această tradiție anterioară și a fost influențată în perioada contemporană. De unde și asocierea numelor lor cu problema. Argumentul de bază al lui Whorf despre influențele analogice este prezentat în anumite detalii. În ciuda interesului larg răspândit, cercetarea empirică de calitate a fost insuficientă. Sunt descrise eforturile recente de remediere a acestui aspect.

Cercetarea este împărțită în tipuri centrate pe structură, centrate pe domenii și centrate pe comportament, în funcție de modul lor de abordare a problemei. Perioada contemporană a cunoscut o îmbunătățire rapidă a calității unora dintre aceste eforturi. Tendințele actuale susceptibile de a caracteriza cercetările viitoare sunt caracterizate pe scurt.

Importanța limbii în comportamentul uman, limbajul ne influențează întreaga viață. Ipoteza Sapir-Whorf

Sursa imagine: The Movie Database Whorf

Un alt aspect important al cercetării sociolingvistice care poate fi urmărit în influența lingviștilor antropologi americani este căutarea unei soluții  a relației dintre limbă, cultură și gândire. Edward Sapir și elevul său Benjamin Lee Whorf au dezvoltat ipoteza că: mai degrabă  limbajul influențează gândirea și nu invers. Forma puternică a ipotezei Sapir-Whorf susține că oamenii din diferite culturi gândesc diferit datorită diferențelor existente în limbile lor. Deci, vorbitorii percep realitatea diferit. Potrivit teoriei putem susține că vorbitorii nativi de engleză văd lumea altfel față de vorbitorii de engleză care au alte limbi native. Puțini sociolingviști susțin o afirmație atât de categorică, dar majoritatea acceptă varianta mai plauzibilă a relativității lingvistice. Potrivit căreia limba influențează percepțiile, gândirea și, foarte puțin, comportamentul.

Cercetările controversate ale lui Pennycook

Sociolingviști precum Fairclough (1995) și lingviști precum Pennycook (1994) au explorat această abordare în moduri diferite. Cercetările lui Fairclough folosesc o abordare CDA pentru a identifica și expune modalitățile prin care ideologia și puterea sunt constant evocate și puse în aplicare în discursul familiar al mass-media și al interacțiunilor cotidiene. Alții au examinat probleme precum influența din ce în ce mai subtilă a modului în care sexismul, sub forma derogării femeilor, sau suprimarea rasistă sau reprezentarea greșită a minorităților etnice, sunt susținute prin modul în care limbajul este utilizat în mass-media sau în documente publice.

Cercetările controversate ale lui Pennycook subliniază și conștientizarea critică. Susține că expansiunea imperialistă a limbii engleze a fost în detrimentul limbilor locale pentru multe țări. Nu este surprinzător, opiniile sale au fost contestate. Fiind infirmată de cei care consideră dezvoltarea unei largi varietăți de limbă engleză o dovadă că engleza nu mai aparține englezilor sau americanilor.

Importanța limbii în comportamentul uman, limbajul ne influențează întreaga viață. Ipoteza Sapir-Whorf

Steven Pinker spune în The language instinct (Viking, 2007) că determinismul lingvistic (ideea conform căreia limbajul folosit de oameni ar controla modul în care gândește și se comportă) este o temă recurentă în lumea intelectuală. A fost populară în secolul XX, existând mulți cercetători care au vrut să înlocuiască noțiunile fanteziste cu trimiteri religioase din preistorie cu răspunsuri concrete. Căutând cuvinte în spatele reprezentărilor preistorice.  Ipoteza lui Whorfian sau Sapir-Whorf spunea că a dus la o revoluție cognitivă în psihologie, care a făcut posibil studiul gândirii pure, contrazisă de un număr de studii care arată efectele slabe ale limbii asupra conceptelor.

Profesorul Sapir

Profesor carismatic, Sapir a avut mai mulți studenți extrem de motivați atât la Chicago, cât și la Yale, cei mai proeminenți dintre ei Morris Swadesh (care a colaborat cu el la cercetarea Nootka), Harry Hoijer (care a codificat analiza lui Sapir despre gramatica Athabaskan), Mary R Haas, Stanley Newman, CF Voegelin, George L. Trager, Zellig Harris, David G. Mandelbaum și Benjamin L. Whorf. Prin intermediul acestor studenți a exercitat o influență postumă considerabilă asupra dezvoltărilor intelectuale și instituționale atât în ​​lingvistică, cât și în antropologie, în anii ’60. O colecție postbelică a celor mai importante lucrări generale ale lui Sapir, editată de Mandelbaum (1949), a fost citită pe scară largă și este încă consultată. Recenzia extinsă a acestei cărți a lui Harris (1951) oferă un rezumat cuprinzător al operei lui Sapir așa cum a fost înțeleasă de cercul său de colegi.

Importanța limbii în comportamentul uman, limbajul ne influențează întreaga viață. Ipoteza Sapir-Whorf

Sursa imagine: wissen.de

Viața și opera lui Sapir au făcut subiectul unei conferințe din 1984 (Cowan și colab. 1986), după care a apărut un plan de publicare a unei ediții standard a tuturor lucrărilor lui Sapir, inclusiv versiuni editate ale manuscriselor neterminate. Până în anul 2000 apăruseră șapte volume. O biografie a lui Darnell (1990) este utilă pentru externele carierei lui Sapir, dar reticența ei de a da o relatare intelectuală a operei lui Sapir, în special în lingvistică, lasă câteva probleme importante încă de abordat (Silverstein 1991).

Sapir este citat cel mai frecvent astăzi pentru „Ipoteza Sapir-Whorf” a relativității lingvistice, nume care implică inexact o colaborare intelectuală între Sapir și studentul său de la  Yale, Benjamin Whorf – a murit în 1941. Complexul mai corect desemnat teoria „teoriei Whorf” (Lee,  1996) a fost o construcție retrospectivă care a derivat în mare parte din scrierile lui Whorf care au rămas nepublicate până la moartea lui Sapir. Fără îndoială, stimulat de scrierea și cursurile lui Sapir, propunerea lui Whorf – conform căreia structura unui limbaj determină într-o oarecare măsură obiceiurile cognitive și comportamentale ale vorbitorilor săi – nu poate fi legată direct de gândirea matură a lui Sapir privind psihologia limbii și culturii.

Relativitate și determinism

Cea mai de durată realizare a lui Sapir este propria sa lucrare lingvistică descriptivă. La mult timp după ce scrierile majorității contemporanilor săi au fost uitate, studiile gramaticale ale lui Sapir continuă să fie privite și consulatate cu cea mai mare stimă. În ultimii ani, tehnica sa analitică holistică a fost emulată de mai mulți lingviști care caută o alternativă la formalismul restrâns. În special atunci când lucrează cu limbile indo-americane sau alte limbi indigene.

Există două probleme de abordat în acest domeniu: relativitatea lingvistică și determinismul lingvistic. Relativitatea este ușor de demonstrat. Pentru a vorbi orice limbă, trebuie să fiți atenți la semnificațiile marcate gramatical în limba respectivă. De exemplu, în engleză este necesar să marchezi verbul pentru a indica momentul acțiunii unui eveniment despre care vorbești.

Relativismul lingvistic

Această limbă, la fel ca multe limbi are mai multe timpuri trecute, în funcție de sursa de cunoaștere a evenimentului. În limba turcă, există două timpuri trecute. Unul pentru a te raporta experiență direct și celălalt pentru a te raporta la evenimente despre care ai informații doar prin inferență sau auz, la care nu ai participat în mod efectiv cu toate simțurile, cu propria ta prezență. Astfel, dacă ai fost afară în ploaie noaptea trecută, vei spune: „A plouat aseară” folosind forma trecutului care indică faptul că ai fost martor al ploii. Dar dacă te trezești dimineața și vezi strada umedă și grădina, ești obligat să folosești cealaltă formă din trecut – cea care indică faptul că nu ai fost martor al ploii în sine.

vorbitorii nativi de engleză

Diferențe de acest fel i-au fascinat pe lingviști și antropologi. Au raportat sute de fapte despre limbi „exotice”, cum ar fi verbele marcate sau alese în funcție de forma unui obiect care este manevrat (Navajo) sau pentru vârstele relative ale vorbitorului și ascultătorului (coreeană). Astfel de fapte sunt foarte importante pentru moara relativității lingvistice. Și, într-adevăr, pot fi găsite destul de ușor și în limbi „neexotice”. Pentru a cita un exemplu despre limba engleză care este bine cunoscut lingviștilor: Nu este cazul să spunem că Richard Nixon a lucrat la Washington, dar este perfect OK să spunem că Gerald Ford a lucrat la Washington. De ce? Limba engleză restricționează actualul trecut perfect („a funcționat”) la afirmații despre oameni care sunt în viață.

Deteminismul lingvistic

Susținătorii determinismului lingvistic susțin că astfel de diferențe între limbi influențează modul în care oamenii gândesc – poate și modul în care se organizează culturi întregi. Printre cele mai puternice afirmații ale acestei poziții se numără cele ale lui Benjamin Lee Whorf și ale profesorului său, Edward Sapir, în prima jumătate a acestui secol – de unde și eticheta „Ipoteza Sapir-Whorf”, pentru teoria relativității și determinismului lingvistic. Whorf a propus:

  1. Reducem natura, o organizăm în concepte și atribuim semnificații așa cum facem noi, în mare parte pentru că suntem părți al unui acord de organizare în acest fel . Un acord care se ține în întreaga noastră comunitate de vorbire și este codificat în tipare ale limbii noastre (Whorf, 1940 în Carroll, 1956, p. 213-4).
  2. Și, în viziunea lui Sapir, ființele umane depind foarte mult de limbajul special care a devenit mijlocul de exprimare în societatea lor. „Lumea reală” este, în mare măsură, construită inconștient pe obiceiurile lingvistice ale grupului (vezi Sapir, 1929 în Manlbaum, 1958, p. 162).

Trebuie făcute mult mai multe cercetări, dar este foarte posibil ca ipoteza Sapir-Whorf să fie posibilă în forma puternică prezentată mai sus. Limbajul nu este decât un factor care influențează cogniția și comportamentul. Pe de altă parte, dacă ipoteza Sapir-Whorf ar fi cu adevărat adevărată, învățarea și traducerea limbii a doua ar fi mult mai greu de făcut decât este deja.

Cu toate acestea, pentru că limbajul este omniprezent – și pentru că trebuie să luăm întotdeauna decizii cognitive în timp ce vorbim – versiunile mai slabe ale ipotezei vor atrage atenția științifică în continuare. Pentru o dezbatere vie despre multe dintre aceste probleme, cu multe dovezi noi din mai multe domenii, citiți Gumperz, J. J., and Levinson, S. C. 1996. Rethinking linguistic relativity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Sursele articolului: sciencedirect.com, frontiersin.org, linguisticsociety.org.