Home > Cultură > Istorie > La Belle Époque sau despre efervescența pariziană de dinaintea Primului Război Mondial
Istorie Premium

La Belle Époque sau despre efervescența pariziană de dinaintea Primului Război Mondial

La Belle Époque sau despre efervescența pariziană de dinaintea Primului Război Mondial

La Belle Époque este o perioadă istorică la care a început să se facă referire de cele mai multe ori cu oarecare nostalgie în anii 1940. Era acel paradis pierdut al unei lumi în care pacea și prosperitatea erau ceva mai înstăpânite decât în timpul celor două mari războaie ale secolului trecut. Acest termen se referă la ultimii ani ai secolului al XIX-lea și primii cincisprezece ai secolului XX, înainte de Primul Război Mondial. Este o perioadă la care istoricii români se referă ca la una prosperă. Aceasta și perioada interbelică reprezintă unele dintre vârfurile economiei românești. Cât privește La Belle Époque în Franța reprezintă o epocă în care eleganța și libertatea femeii se îmbinau deja destul de bine.

La Belle Époque, într-adevăr își merită epoca numele acesta? Fără îndoială, dacă luăm în considerare efervescența artistică, intelectuală și științifică care a animat întreaga țară și, în diverse proporții, restul Europei, așa cum a fost și în cazul României. Această efervescență este rezultatul unei burghezii opulente, care trăiește din veniturile sale, se bucură de progresul și creațiile culturale ale timpului său și călătorește mult, iar asta fără pașaport. Această „clasă de agrement” este de aproximativ un milion de oameni din 40 de milioane de locuitori.

După multe tulburări politice și numeroase scandaluri care au slăbit înființarea și începutul Republicii, Franța a cunoscut, la finele secolului al XIX- lea, o perioadă de stabilitate instituționalizată. Ceea ce i-a conferit și un plan economic favorabil și, poate, cel mai performant de până atunci, chiar până în prezent. Afacerea Dreyfus și diviziunea profundă care s-a opus întregii societăți franceze, a condus în cele din urmă chiar înainte de reabilitarea căpitanului Dreyfus la instituirea unui regim politic mult mai coerent în care toate componentele sociale par să joace un rol activ în emanciparea statului. Dar, în ciuda acestei economii care și-a asigurat creșterea după o lungă depresie (1873-1892), francezii din păturile ceva mai defavorizate încă suportă condiții de viață precare, agravate de incertitudinea asupra zilei următoare.

La Belle Époque sau despre efervescența pariziană de dinaintea Primului Război Mondial

Sursa: reddit.com

Spunem că este o perioadă prosperă din istoria Franței pentru că standardele de viață și securitate pentru clasele superioare și medii au crescut. Fapt ce a dus la etichetarea lor retroactivă drept o epocă de aur în comparație cu perioadele grele prin care a trecut populația loc înainte și imediat după schimbarea majoră de la sfârșitul epocii precedente. Fapt ce schimbă complet mentalitatea Europei. Clasele inferioare nu au beneficiat în același mod sau aproape în aceeași măsură de beneficii. Epoca echivalează vag cu „Epoca de aur” din SUA și poate fi utilizată în referință la alte țări din vestul și centrul Europei pentru aceeași perioadă, un bun exemplu ar fi Germania.

Percepția societății asupra nivelurilor de pace și securitate

Înfrângerea suferită în Războiul Franco-Prusian din 1870-71 a dărâmat al doilea Imperiu Francez al lui Napoleon al III-lea, ducând la declararea celei de-a treia republici. Sub acest regim, o succesiune de guverne slabe și de scurtă durată dețineau puterea. Rezultatul nu a fost haosul așa cum v-ați putea aștepta, ci o perioadă de stabilitate pe scară largă datorită naturii regimului: „ne împarte cel mai puțin”, o frază atribuită președintelui contemporan Thiers ca recunoaștere a incapacității oricărui grup politic de a lua în mod direct putere. Cu siguranță a fost diferit de deceniile anterioare războiului franco-prusac. Atunci când Franța deja trecuse printr-o revoluție, o perioadă de teroare sângeroasă. Era un imperiu care cucerea toate, o revenire la regalitate, o revoluție și o regalitate diferită, o revoluție ulterioară și apoi un alt imperiu.

A existat pace în vestul și centrul Europei, întrucât noul Imperiu German din estul Franței a manevrat totul în așa fel încât să echilibreze marile puteri ale Europei și a preveni apariția altor războaie. A existat încă o expansiune, pentru că Franța și-a dezvoltat foarte mult imperiul în Africa. Fapt ce a fost văzut ca un triumf de succes. O astfel de stabilitate a constituit baza creșterii și inovării în domeniul artelor, științei și culturii materiale.

La Belle Époque sau despre efervescența pariziană de dinaintea Primului Război Mondial

ASursa: Pinterest
Jean Béraud pictor din La Belle Époque

Sărăcia relativă și mizeria morală

Clasa muncitoare a ieșit din sărăcie și beneficiază de unele legi sociale, cum ar fi odihna duminicală (1907) sau pensiile muncitorilor (1910), dar încă suportă încercarea de zile lucrătoare de teama șomajului. În multe zone rurale, nimic nu s-a schimbat cu adevărat de la vechiul regim. În regiunile periferice, populația folosește în continuare limba tradițională (bretonă, languedoc, bască…).

Totodată alcoolismul progresează ca niciodată, încurajat de legea din 17 iulie 1880 care stabilea libertatea comerțului în unitățile de băut. Ajungem să numărăm un milion de „distilatori” (țărani autorizați să distileze alcoolul din fructe). Acest lucru merge mână în mână cu o creștere a violenței. Cu toate acestea, francezii se bucură și de o democrație solidă. Se măgulesc chiar că au singura Republică de pe continentul european, excepție făcea Elveția. Instituțiile republicane, educația laică și, de asemenea, căile ferate, toate acestea au consolidat în mod extraordinar coeziunea națională și sentimentul de apartenență la o patrie comună.

Deși se confruntau cu o natalitate foarte scăzută, francezii nu se tem, pentru gloria propriei națiuni, să meargă și să colonizeze ultimele regiuni „lipsite de stăpân”, din Africa și Asia. Este o formă de răzbunare pentru înfrângerea cruntă din 1870-1871, împotriva prusacilor. Ce le-a adus pierderea Alsacei-Lorenei.

Sursa: Google

Gloria La Belle Époque

Producția industrială a Franței s-a triplat în timpul La Belle Époque, datorită efectelor dezvoltării continue apărută pe fondul Revoluției Industriale. Industria fierului, a chimiei și a electricității au avut o ascensiune fulminantă, oferind materii prime care au fost folosite, parțial, de noile industrii auto și aviatice. Comunicațiile în întreaga țară au fost sporite prin utilizarea telegrafului și a telefonului. Concomitent cu asta căile ferate s-au extins enorm. Agricultura a fost ajutată de mașini noi și îngrășăminte artificiale. Această evoluție a stat la baza unei revoluții în cultura materială, pe măsură ce vârsta consumatorului de masă a început să apară publicului francez. Iar, datorită capacității de a produce în masă bunuri și creșterii salariilor (50% pentru unii muncitori urbani), le-a permis oamenilor să dobândească un alt nivel de trai. S-a văzut că viața se schimbă extrem de repede, iar clasele, care din punct de vedere economic și social erau considerate superioare și mijlocii, au putut să beneficieze de aceste schimbări.

Calitatea și cantitatea de alimente s-au îmbunătățit, consumul de pâine și vin vechi preferate a crescut cu 50% până în 1914, dar berea a crescut cu 100% și băuturile spirtoase s-au triplat, în timp ce consumul de zahăr și cafea s-a multiplicat de patru ori. Mobilitatea personală a fost sporită de bicicletă, al cărei număr a crescut de la 375.000 în 1898 la 3.5 milioane până în 1914.

Moda a devenit o preocupare pentru oamenii din clasa superioară, iar luxul anterior, cum ar fi apa curentă, gazul, electricitatea și instalațiile sanitare adecvate, toate s-au orientat și  în jos către clasa de mijloc. Uneori chiar și către țărănime și clasa inferioară. Îmbunătățirile de transport au însemnat că oamenii ar putea călători acum mai departe pentru vacanță, iar sportul a devenit o ocupație pre-crescândă, atât pentru joc, cât și pentru vizionare. Speranța de viață a copiilor a crescut.

La Belle Époque sau despre efervescența pariziană de dinaintea Primului Război Mondial

Divertismentul de masă a fost transformat de locații precum Moulin Rouge, Can-Can, de noile stiluri de spectacol în teatru. De forme de muzică mai scurte și de realismul scriitorilor moderni. Tipografia, multă vreme o forță puternică, a crescut în importanță pe măsură ce tehnologia a scăzut prețurile și inițiativele educaționale au deschis alfabetizarea către un număr tot mai mare. Vă puteți imagina de ce cei cu bani și cei care privesc înapoi au văzut-o ca pe un moment atât de glorios.

Elitele lumii

Deși bogații din fiecare țară puternică s-au etalat în poziția de lideri de drept care, prin prisma statutului lor, aveau dreptul să ducă o viață de consum extravagant, naționalitățile lor le-au definit tipul de stil de viață pe care îl vor adopta. Elita franceză și-a trăit viața în căutarea frumuseții și a culturii, pentru că, la urma urmei, Parisul a fost capitala modei lumii. Pentru că s-au considerat drept furnizorii de frunte ai civilizației, francezii au cerut cel mai înalt grad de rafinament în tot ceea ce au experimentat. De la femei frumoase, mese rafinate, modă și toate artele plastice. Zilele lor au fost petrecute într-o splendoare de lux mergând la restaurante rafinate, curse și teatru pentru a fi văzuți de restul societății.

Elita britanică, pe de altă parte, era mult prea puritană pentru a-și concentra viața pe plăcerea senzuală. În schimb, englezii erau interesați să își extindă dominația Imperiului Britanic. De fapt, în acest timp al istoriei, stăpânirea lor s-a extins la peste o pătrime din pământ și populația pământului. Anglia a colonizat Canada, Australia, India, precum și o mare parte din Africa și Asia. În Statele Unite, americanii erau preocupați să câștige bani. Pentru că după Războiul Civil, America s-a concentrat pe extinderea teritoriului în Vest și construirea infrastructurii pentru întreaga țară. A fost o perioadă în care s-au făcut mari averi.

Americanii lipsiți de o aristocrație, cei bogați au privit spre Europa ca la o sursă de căsătorii avantajoase, voiau să-și căsătorească fiicele cu bărbații cu cele mai înalte titluri disponibile. Multe tinere americane au fost trimise în Europa cu scopul de a valida social averea părinților lor. Germania, care devenise recent o națiune unificată, și-a concentrat forța de muncă și capitalul spre a deveni cea mai avansată țară din punct de vedere tehnologic din lume. Ceea ce îi lipsea Germaniei era recunoașterea stăpânirii lor de către alte națiuni, astfel încât reacția sa a fost să arate cât de capabili erau.

Anarhiștii

În cele din urmă, nevoia Germaniei de validare ar fi una dintre cauzele Primului Război Mondial. Au existat multe forțe care încercau să submineze sfera de influența a elitei asupra guvernului. De fapt, poate cea mai violentă dintre aceste forțe a fost mișcarea anarhiei. Având în vedere că pe atunci era o societate apatridă în care oamenii ar fi liberi și să fie buni așa cum dorea Dumnezeu. Anarhiștii au vrut să anuleze guvernarea, legea și titlurile de proprietate, care era rădăcina tuturor relelor. Anarhiștii credeau că odată cu eradicarea proprietății, niciun om nu va trăi din munca altuia și atunci natura umană va fi apoi eliberată. Omul ar fi fost liber pentru a căuta dreptate. Rolul statului ar fi înlocuit de cooperarea voluntară între indivizi, iar rolul legii era cea a bunăstării generale. Pentru anarhiști, doar o răsturnare revoluționară a sistemelor existente ar aduce o nouă societate. În consecință, între 1890 și 1914, șase șefi de stat au fost asasinați de mâinile anarhiștilor.

Deoarece anarhiștii au vrut să distrugă fiecare aspect al vieții obișnuite – drapelul național, familia ca instituție, căsătoria, biserica, votul, legea – au devenit dușmanul tuturor. Mai mult, anarhiștii au acționat, în ansamblu, ca indivizi pe cont propriu. Mulți revoluționari au început să simtă că, dacă vor avea succes, se pot organiza mai bine.

Pentru a crea un efort mai concertat care să-i galvanizeze pe alții în lupta împotriva privilegiaților, mulți dintre anarhiști au început să se îndrepte către sindicatele unde ar putea fi mai eficienți educându-i pe ceilalți și îndrumându-i să lovească împotriva capitaliștilor. Mulți dintre acești anarhiști s-au transformat în lideri ai muncitorimii care au început să pună bazele unei conștiințe de clasă. Și, odată cu aceasta, începutul războiului de clasă. În consecință, în timpul La Belle Époque, bogații și săracii au fost confruntați unul cu celălalt, deși cei dintâi nu au vrut să se ocupe de aceste realități incomode prezentate de acesta din urmă. Ore lungi, salarii mici, mâncare insuficientă și boală.

Un alt tip de revoluționari, deși non-violenți, erau artiștii și intelectualii care, provocând și punând la îndoială valorile celor de la putere, au făcut demersuri pentru viziunea și conștiința oamenilor de rând. Aceste clase „parvenite” erau ținta anarhiștilor. Anarhiștii se răzvrăteau împotriva unei concepții conservatoare asupra lumii, o lume care nu dorea să accepte sau să se adapteze noilor descoperiri științifice și invenții tehnologice care transformau societatea.

În loc să admită că valorile și stilurile lor de viață trebuiau la rândul lor să evolueze pentru a face față provocărilor noii ere, elita era legată de tradiție, fapt pentru care a îmbrățișat forme foarte rigide de comportament, care în definitiv erau lipsite de orice urmă de autenticitate. În esență, singurul lucru la care ținea elita era să păstreze aparențele și să nu fie prinși în flagrant. La Viena, scrierile lui Sigmund Freud au expus foarte bine cam cât de apăsătoare erau aceste norme din comportament, adesea ducându-i pe mulți în stadiul de a-și reprima sentimentele, provocând tot felul de anxietăți emoționale și boli mintale.

Sursa; Google

Artiștii și intelectualitatea

În mod similar, organizațiile artistice au adoptat convenții rigide care reglementau artele cu un braț foarte puternic. La fel ca societatea în general, criticii artistici și directorii academiilor au subliniat reguli inflexibile și stricte asupra oricărui tip de expresie personală originală. De exemplu, pictorii au trebuit să urmeze îndrumări dogmatice, cum ar fi care a fost modalitatea „corectă” de a desena sau subiectul „adecvat” impus de profesori și judecători care nu s-ar fi mutat. Cu alte cuvinte, instituția de artă era mai interesată de cât de bine ar urma artiștii să respecte regulile impuse decât să permită libertatea creativă.

Dacă au ales să nu respecte aceste criterii, acești pictori nu numai că au fost respinși, dar au fost contestați aprig pentru că au încălcat tradiția. Acest ostracism nu a rezistat, mulți artiști au fost fideli convingerilor lor și și-au urmărit propriile viziuni chiar dacă a însemnat exilarea din râvnita acceptare a lumii artei. Alegând în schimb să transmită un sentiment interior, fie el emoțional sau spiritual, mulți artiști moderni au refuzat să accepte ceea ce a fost definit ca „frumos” și s-au orientat către o portretizare mai onestă și personală a percepției lor asupra vieții moderne.

La fel cum artiștii și intelectualii s-au răzvrătit împotriva a ceea ce era acceptabil, și femeile iluminate au refuzat să se joace după vechile reguli. În acest moment, o femeie era o piesă de proprietate decorativă și a fost pusă pe un piedestal pentru a fi venerată. Rolul ei a fost să conducă casa unui bărbat și să-și crească copiii. Dacă era bogată, îi primea pe oaspeții săi și îi angaja și-i concedia pe servitorii lui; dacă era săracă, îi gătea mesele și-și îndrăznea șosetele. Femeile moderne au respins rolurile și granițele create de autoritari. Dorind să aibă propriile identități și control asupra vieții lor, femeile s-au organizat pentru a-și câștiga drepturile civile și dreptul la vot. Sufragetele, așa cum erau numite, au luptat pentru egalitatea socială și economică a sexelor și dreptul de a se dezvolta după cum au considerat potrivit. Primele lor acte de militanță au fost întreruperea întâlnirilor politice, dar apoi au devenit mai agresivi.

În Anglia, una dintre sufragete a tăiat o Venus Velazquez în National Gallery; Emily Davison s-a aruncat în fața unui cal de curse. Alții au comis tot felul de acte de incendiere și au smuls hainele de pe miniștrii cabinetului. Multe dintre sufragetele care au fost arestate au intrat în greva foamei și au fost alimentate forțat prin gură și rect. Aceste acțiuni de ambele părți pot fi explicate doar ca o creștere pasională a frustrării reprimite.

Sursa: Google

Un alt factor care a distrus în mod inevitabil La Belle Époque a fost progresul. Multe dintre invențiile care au apărut în această perioadă au fost inițial accesibile doar pentru cei foarte bogați. Un exemplu în acest sens a fost automobilul, care a fost inventat în Germania și a devenit jucăria celor foarte bogați. Cu timpul, această mașină trebuia să asigure mobilitatea maselor în secolul al XX-lea. În consecință, tehnologia și mașinile au avut o forță eliberatoare asupra societății odată ce acestea au devenit accesibile tuturor.

Mai mult, tehnologia a creat noi perspective economice și educaționale pentru toată lumea. Înainte de sfârșitul secolului al XIX-lea, corpurile organizate de oameni care conduceau treburile lumii – parlamentele, birocrațiile, bisericile, breslele și corporațiile. Erau, în cea mai mare parte, preocupate de păstrarea status quo-ului celor de la putere . Cu toate acestea, odată cu apariția tehnologiei, laboratoarele de cercetare industrială au schimbat această condiție, deoarece funcția lor a fost de a crea inovație.

Progresele tehnologice au adus cu sine schimbări sociale, în special oportunități pentru mase prin educație, industrie și comerț. În Germania, de exemplu, producătorii de vopsele au înființat laboratoare de cercetare, uneori cu asistența guvernului, care a încurajat, de asemenea, formarea universitară care, la rândul său, va alimenta industria cu noi talente. Astfel, tehnologia a devenit un agent de egalizare a condițiilor de joc pentru societate în general. Încetul cu încetul, elitele au fost eliminate de puterea lor asupra restului societății.

În cele din urmă, La Belle Époque s-a încheiat odată cu izbucnirea Primului Război Mondial, când progresele tehnologice ale epocii fuseseră aplicate construcției de arme distructive care să ia viața a peste zece milioane de oameni și să remodeleze harta Europei. . În timp ce la suprafață părea că La Belle Époque era o perioadă definită de armonie, pace și speranță, exista, de fapt, o mare parte a tensiunii ascunse sub calmul de la suprafață cauzat de naționalism, colonialism și o serie de alianțe între Națiunile europene.

Deși naționalismul a adus oamenii la unitate prin falsificarea identității naționale, a dat naștere și concurenței între națiuni, precum și un sentiment de superioritate. În timp ce colonialismul a deschis piețele lumii către Europa, în același timp a creat un sentiment de resentimente și amărăciune între națiunile concurente. În cele din urmă, naționalismul și colonialismul ar conduce multe națiuni europene să creeze alianțe între ele. Până când arhiducele Ferdinand a fost asasinat la Sarajevo de un grup de teroriști sârbi, era prea târziu. Chiar dacă Kaiser Wilhelm și regele George al V-lea erau veri primari, aceștia nu au putut opri războiul, deoarece primul semnase un tratat cu Imperiul Austro-Ungar și cel de-al doilea, cu Rusia. Vechea ordine a elitei a cunoscut ultima lovitură când tinerii din toate clasele au murit cot la cot în tranșeele primului război mondial. În cele din urmă, moartea a fost marele nivelator.

Recomandări autor