Home > Pushuri > Legea pensiilor 2024. Vechimea în muncă: regula de calcul pentru a obține pensia corectă
Pushuri

Legea pensiilor 2024. Vechimea în muncă: regula de calcul pentru a obține pensia corectă

Legea pensiilor 2024. Vechimea în muncă: regula de calcul pentru a obține pensia corectă

La calcularea pensiei, sunt luate în considerare trei elemente principale: perioada de contribuție, punctele de stabilitate și perioadele necontributive. Acestea din urmă reprezintă perioadele asimilate vechimii în muncă, pentru care nu s-au efectuat plăți către sistemul public de pensii.

Astfel, Legea nr. 360 din 29 noiembrie 2023 a stabilit că „numărul total de puncte realizat” reprezintă suma punctajelor anuale aferente perioadelor de stagiu de cotizare efectuat, perioadelor asimilate, perioadelor necontributive, stagiului potențial și a numărului de puncte de stabilitate.

Valoarea Punctelor de Referință și de Stabilitate

Valorile punctelor de referință și de stabilitate au un rol esențial în această autorizare. Valoarea punctului de referință (VPR), adică raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a proiectului de lege și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzut de legislația anterioară, este de 81 lei. Aceasta este indexată anual în luna ianuarie cu rata inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Punctele de Stabilitate

De asemenea, punctele de stabilitate sunt acordate în funcție de stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani, conform unor tranșe predefinite:

  1. 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani (de exemplu, între 25 și 30 de ani se acordă 2,5 puncte)
  2. 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani (de exemplu, între 30 și 35 de ani se acordă 3,75 puncte)
  3. 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani

Acestea se adaugă la punctajul total obținut din perioadele de necontributivitate și contributivitate.

Sporurile de Vechime pentru Personalul Bugetar

Pentru personalul din sectorul bugetar, sporurile de vechime în muncă sunt calculate în concordanță cu Legea 153/2017, bazându-se pe tranșele de vechime în muncă și cotele din salariul de bază. Condițiile de vârstă pentru pensionare sunt de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, cu opțiunea femeilor de a se pensiona la 65 de ani începând cu 1 ianuarie.

Condițiile de Pensionare

Ca să poți beneficia de pensie, trebuie să ai un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, iar stagiul minim este de 15 ani, pentru ambele sexe. Pe de altă parte, vârsta de pensionare pentru femei va crește gradual de la 63 de ani la 65 de ani până în 2035.

Perioadele Asimilate Vechimii în Muncă

Calculul stagiului de cotizare și stabilirea vechimii în câmpul muncii presupun luarea în considerare a mai multor perioade:

  • Stagiul militar
  • Absolvirea cursurilor de zi ale unei facultăți sau masterat recunoscute de statul român
  • Șomajul
  • Concediul pentru creșterea copilului până la 2 ani
  • Concediul pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boli profesionale

Pentru aceste perioade asimilate vechimii, pentru fiecare an se acordă 0,25 puncte, a specificat șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu.

Citeste si