Home > Actualitate > Externe > Majorare a salariului minim începând cu 2024! 5.000 de lei pentru 169 de ore
Actualitate Externe

Majorare a salariului minim începând cu 2024! 5.000 de lei pentru 169 de ore

Majorare a salariului minim începând cu 2024! 5.000 de lei pentru 169 de ore

Republica Moldova se pregătește pentru o schimbare semnificativă în economia sa.

De la 1 ianuarie 2024, salariul minim pe economie va cunoaște o creștere considerabilă de 25%. Această decizie, anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, marchează un pas important în direcția îmbunătățirii condițiilor de viață pentru angajații cu venituri mici. Actualmente, salariul minim este de 4.000 de lei, urmând să atingă pragul de 5.000 de lei.

Această majorare nu doar că sporește valoarea nominală a salariului minim, dar aduce și o schimbare în calculul acestuia pe oră. Pentru un program de lucru complet de 169 de ore, valoarea va fi de aproximativ 29,58 lei pe oră. În situația unui program de muncă redus, conform legislației, salariul minim orar se va ajusta corespunzător.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale motivează această creștere prin necesitatea de a asigura o putere de cumpărare mai mare pentru angajați și de a menține un mediu concurențial echitabil atât la nivel regional, cât și internațional. Aceasta reprezintă un răspuns la cerințele actuale ale pieței muncii și la nevoia de a atrage și păstra forța de muncă calificată.

Salariul Minim comparat cu Europa

Republica Moldova a înregistrat cele mai scăzute niveluri ale salariului minim. Comparând cu anul 2010, când salariul minim era doar 1.100 de lei, se observă o creștere semnificativă de-a lungul anilor. Interesant este faptul că, în 2010, aproximativ 10% dintre salariați primeau un venit sub nivelul salariului minim, o problemă persistentă pe parcursul multor ani.

Veaceslav Ioniță, expert în politici economice, subliniază această realitate. El menționează că, în 2018, salariul minim era de 2.600 de lei, în timp ce salariul mediu pentru cei mai prost plătiți 10% dintre angajați era de 1.967 de lei. Cu toate acestea, situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, iar în 2023 salariul minim a ajuns la 4.000 de lei, iar cel mediu pentru cei 10% cel mai prost plătiți depășește 4.400 de lei.