Home > Actualitate > Social > Majorarea Salariului Minim în România! Schimbări importante pentru angajați și impactul economic
Actualitate Social

Majorarea Salariului Minim în România! Schimbări importante pentru angajați și impactul economic

Majorarea Salariului Minim în România! Schimbări importante pentru angajați și impactul economic

România va experimenta o schimbare importantă în ceea ce privește salariul minim pe economie.

Conform noilor reglementări, salariul minim brut va crește de la 3.300 de lei la 3.700 de lei, o modificare care va avea un impact semnificativ atât asupra angajaților din sectorul public, cât și a celor din sectorul privat.

Această măsură va afecta în mod direct un număr considerabil de salariați. Conform datelor extrase din REVISAL la 31 decembrie 2023, aproximativ 406.293 de angajați vor beneficia de o creștere salarială de 400 de lei. Acest lucru este valabil atât pentru angajații cu contracte cu normă întreagă, cât și pentru cei cu timp parțial, cu condiția ca aceștia să fi fost plătiți cu salariul minim timp de peste 24 de luni.

Perioada de 24 de luni se calculează începând cu 1 ianuarie 2022. Astfel, angajații care au primit salariul minim înainte de această dată vor beneficia automat de majorarea salarială începând cu anul 2024. Pentru cei angajați după 1 ianuarie 2022, vechimea se va calcula individual, începând cu data angajării.

Negocierea majorării salariale

Pentru implementarea acestei majorări, fiecare salariat îndeplinind condiția de vechime va intra în proces de negociere cu angajatorul. Această negociere se va finaliza prin semnarea unui act adițional la contractul de muncă. Este esențial de menționat că modificările contractului individual de muncă pot avea loc doar în conformitate cu prevederile legale sau prin acordul ambelor părți implicate.

Angajatorii sunt obligați să respecte nivelul salariului de bază minim brut pe țară, stabilit prin act normativ. Modificarea salarială trebuie înregistrată și transmisă în registrul general de evidență a salariaților într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data efectuării modificării, conform prevederilor HG nr. 905/2017.

Această creștere salarială prezintă un pas important în direcția îmbunătățirii condițiilor de viață ale angajaților cu venituri minime. Totuși, ridică și anumite întrebări legate de impactul economic și social:

  1. Inflația: O creștere a salariului minim poate genera presiuni inflaționiste, întrucât costurile mai mari ale forței de muncă se pot reflecta în prețurile produselor și serviciilor.
  2. Competitivitatea Afacerilor: Pentru unele afaceri, în special cele mici și mijlocii, această majorare poate reprezenta o provocare, întrucât trebuie să echilibreze costurile mai mari ale forței de muncă cu menținerea prețurilor competitive.
  3. Efectul asupra Angajării: Există preocupări că această majorare ar putea afecta ratele de angajare, în special în sectoarele unde profiturile sunt deja limitate.