Home > Cultură > Literatură > Martin Lings, Ce este sufismul? – Nu ochii sunt orbi, ci inimile
Literatură Premium

Martin Lings, Ce este sufismul? – Nu ochii sunt orbi, ci inimile

Martin Lings, Ce este sufismul - Nu ochii sunt orbi, ci inimile

Cartea lui Martin Lings, Ce este sufismul?, apare la Editura Herald în 2018, traducere de Marian Stan și este o provocare pentru mistica orientală. Dar cine este acest misterios Martin Lings? Martin Lings ( 1009-2005) a fost un scriitor, cărturar și filosof de origine engleză, discipol al lui Frithjof Schuon, fin cunoscător al islamului și tradiției sufi. A absolvit limba și literatură engleză la Oxford, unde a fost coleg cu C.S. Lewis, fiind cunoscut ca un specialist autoritar în opera lui William Shakespeare. A obținut un doctorat în limba araba la School of Oriental and African Studies, cu o lucrare despre opera șeicului Ahmad al-Alawī. A fost declarat „cel mai bun biograf al Profetului Muhammad” în Pakistan și Egipt.

Dar ce este de fapt sufismul? Martin Lings face recurs la Coranul încărcat de extreme, pe acestea nu le va admite Martin Lings și mai în glumă mai în serios, va afirma punând pe seama altor învățați că sufismul nu ține de o religie, ci de o anume universalitate, dar ce este până la urmă universalitatea, dacă nu un concurs de particularități? Extirpă extremisul coranului și admite sensurile păcii, cu alte cuvinte creează o interpretare, o nouă formă a unui Coran pașnic. Discriminarea este un segment dezbătut în această carte care face o deschidere înspre diversitate și acceptarea  diferitelor nuanțe ale credinței, dar nu numai. Stabilește câteva trăsături pe care le conține mesagerul (lui Allah) dar și doctrina (islamică) și ne face să înțelegem o lume nepătrunsă de Occident (sau nu prea mult, sau cu temeri). Despre Pelerinaj și Mecca, despre perfecțiunea la care aspiră orice musulman adulator al lui Allah, orice om care crede și se căiește de faptele sale cele mai grozave, despre mult discutata poligamie a musulmanilor amintește aici Martin, despre acele frapante amintiri pe care o soție le poate avea în legătură cu soțul ei (mesager) toate care conduc către spiritualitate și pioșenie, nimic din ceea ce înseamnă vreo mângâiere a unei soții văduve.

Orice doctrină înseamnă un adevăr. „Numele Divin Allāh este sinteza oricărei doctrine și, astfel, el oferă certitudine Inimii și acelor elemente ale sufletului care sunt cele mai apropiate Inimii. ”(p.85) Și de aici învățături transmise nouă pe această cale a inimii. Căci aceasta este orice doctrină, vizează o anume teorie teologică care să se aplice credincioșilor ca mod de viață. Să fie assimilate toate acele motive și simboluri menționate de Coran, cartea sfântă a lumii Islamice. Vom descoperi tehnici de memorare ale unor pasaje și chiar fragmente de rugăciuni analizate de Martin, toate acestea în scopul de a ne revela frumusețea Coranului, care este metoda? O rostire tradițională. „Nimic nu Îmi este mai plăcut, ca mijloc pentru robul Meu de a se apropia de Mine, decât adorarea pe care i-am poruncit-o, iar robul meu nu încetează să se apropie de Mine cu noi dovezi de dragoste date de bunăvoie până când Eu îl iubesc, Eu sunt Auzul cu care aude și Văzul cu care vede, și Mâna cu care apucă, și Talpa cu care pășește.”(p.103)

Martin vorbește despre rugăciunile pe care orice credincios asumat le va învăța pentru comunicarea sa cu Divinitatea, pentru stabilirea unei legături nemijlocite cu Tatăl și Adevărul suprem, așa cum se intitulează aici, Allāh. Credinciosul are o rutină strictă, nu îl poți neglija pe cel care dă viața și pune toate lucrurile în mâinile tale și viața de zi cu zi, este condiția primă a traiului unui musulman. Neasumarea adduce cu sine nefericirea și haosul, pe acestea le evită musulmanii, sunt convinși că urmând Coranul ei vor putea duce o viață din ce în ce mai armonioasă, dau laude și recunoștință Creatorului absolut. Sunt convinși că alt Dumnezeu nu mai există și această excludere a tuturor posibilităților demonstrează nu o limitare, cât o alegere de credință și o loialitate nemărginită, pe viață și în eternitate. Faptele musulmanilor sunt direct conectate la crezul că răsplata vine și că nimic nu rămâne nevăzut. Există ritualuri și un anume port cu vălul. Sfântul văl musulman adesea atribuit femeilor, dar în aceeași măsură și bărbații își poartă hainele lor care acoperă trupul, pentru că una dintre regulile de bază ale unui musulman dedicate este igiena vizuală și corporală, nu se lasă ademeniți și nici nu ademenesc, alegerile lor sunt rationale și dictate în mod special de ceea ce Muhammad a comunicat. Nu se iese din cuvintele primite. Nu se acționează niciodată laic. Inima omului, cred ei, este un cufăr și un izvor al Făuritorului și toate câte sunt acolo, ale Lui sunt. Dragostea se află în slujba unui ideal de întemeiere de familie: „Vorbind despre majoritatea oamenilor, Coranul spune: „Nu ochii sunt orbi, ci inimile”. (p.63) Poate că la finalul parcurgerii cărții Ce este sufismul? Nu putem da o definiție clară, poate acesta este și scopul, să asimilăm atât de mult încât să ne fie dificil să extragem o definiție, una singură, pentru un concept atât de complex.

Cartea Ce este sufismul? poate fi comandată aici!