Home > Actualitate > Economie > Miliarde de lei disponibile pentru investiții: Cine poate aplica și cum să obții ajutor de stat
Actualitate Economie

Miliarde de lei disponibile pentru investiții: Cine poate aplica și cum să obții ajutor de stat

Miliarde de lei disponibile pentru investiții: Cine poate aplica și cum să obții ajutor de stat

Aplică acum pentru nouă schemă de ajutor de stat de 2,25 miliarde lei!

Guvernul României a aprobat o nouă schemă de ajutor de stat ce oferă finanțare nerambursabilă pentru investiții cu impact semnificativ în economia țării.

Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, iar acordurile de finanțare se vor emite până la sfârșitul anului 2026, cu plata ajutorului de stat urmând să se realizeze în perioada 2025-2032.

Scopul acestei scheme este de a stimula creșterea economică prin sprijinirea investițiilor în tehnologii noi și sustenabile, precum și de a încuraja dezvoltarea antreprenorială. De asemenea, impactul social al schemei este unul important, deoarece proiectele finanțate vor contribui la dezvoltarea activităților economice din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat

Potențialii beneficiari ai acestui ajutor de stat sunt întreprinderile care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate. Printre acestea se numără faptul că întreprinderea să fie înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”, să nu aibă datorii sau să fie în proceduri de executare silită sau insolvență, precum și să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru același proiect de investiții.

De asemenea, întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat trebuie să aibă o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare decât zero într-unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu încheiat.

Impactul așteptat al schemei de ajutor de stat

Prin implementarea acestei scheme, se așteaptă ca antreprenorii locali să devină catalizatori ai dezvoltării regionale, iar inovația să devină un instrument pentru revitalizarea industriilor tradiționale. De asemenea, se estimează că aceste investiții vor contribui la atragerea de capital străin și la creșterea exporturilor din România.

Această schemă de ajutor de stat reprezintă o oportunitate pentru întreprinderile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate să acceseze finanțare nerambursabilă pentru investiții cu impact semnificativ în economia românească.