Home > Actualitate > Economie > Ministrul Dîncu anunță un proiect de lege pentru îmbunătățirea cadrului de salarizare a personalului din Apărare
Actualitate Economie

Ministrul Dîncu anunță un proiect de lege pentru îmbunătățirea cadrului de salarizare a personalului din Apărare

Ministrul Apararii, Vasile Dîncu
Foto: INQUAM / Octav Ganea

Militarii români primesc mai mult sprijin financiar. Astăzi, prin intermediul unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, a fost confirmat un nou proiect prin care să se atribuie o indemnizație de delegare/detașare dublă și creșterea indemnizației pentru muncă suplimentară.

Ministrul Dîncu a aprobat noul proiect

Ministrul Apărării Naționale vorbește despre un nou proiect care să vină în sprijinul militarilor. Conform informațiilor oferite de Vasile Dîncu, este vorba despre o indemnizație de delegare/detașare dublă și despre creșterea indemnizației pentru muncă suplimentară în domeniul Apărării. Aceste decizii se numără printre măsurile prevăzute în propunerea de Ordonanță de Urgență semnată deja de ministrul Apărării.

Proiectul de act normativ urmărește eliminarea unor inechități și diferențe de tratament în asigurarea drepturilor de natură financiară personalului din Ministerului Apărării Naționale și din alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională în comparație cu alte categorii de salariați din sistemul public”, conform unui comunicat oficial transmis de Ministerul Apărării Naționale.

Așadar, prin noul document legislativ, se propune acordarea indemnizației de delegare/detașare în cuantum dublu personalului militar, polițiștilor, polițiștilor de penitenciare și personalului civil care participă la misiuni de instrucție, exerciții militare/polițienești, trageri și aplicații, în tabere sau în poligoane, cu o durată mai mare de 24 de ore, pe teritoriul României, la o distanță mai mare de cinci kilometri de localitatea în care își au locul permanent de muncă, pentru care specificul activităților nu permite înapoierea la sfârșitul zilei de lucru în localitatea în care își au locul permanent de muncă.

De altfel, se mai ia în considerare și stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție pentru personalul din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Decizia va fi luată începând cu data de 1 iulie 2022, la nivelul salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție prevăzute de Legea-cadru. Aici se adaugă și posibilitatea actualizării, începând cu data de 1 iulie 2022, a cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut pentru personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare.

Luând în considerate faptul că în unitățile Ministerului Apărării Naționale personalului care execută muncă suplimentară peste programul normal de lucru, pentru asigurarea serviciului de luptă permanent, activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, precum și în situații de urgență, nu i se poate acorda timp liber corespunzător din cauza deficitului de personal, se propune compensarea acestor activități cu o majorare de 75% din solda de funcție/salariul de funcție cuvenite, proporțional cu timpul lucrat în aceste condiții.

De aceste beneficii urmează să aibă parte și personalul din instituțiile de apărare și securitate națională care desfășoară activități similare. Mai mult, prin modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, soldații și gradații profesioniști vor avea dreptul la o compensație lunară pentru chirie de până la 50% din solda de funcție. Așadar, ei vor fi remunerați în condiții similare cadrelor militare în activitate. Cuantumul concret al compensației va fi stabilit prin hotărâre de Guvern, la propunerea ministrului Apărării Naționale, având ca bază criterii noi, aplicabile în mod similar, echitabil și sustenabil pentru toate categoriile de personal militar.

Proiectul de ordonanță de urgență a fost trimis spre consultare și completare instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Mai sunt câțiva pași de respectat. La final, acesta va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale, conform normelor de transparență legislativă și înaintat pe circuitul de avizare, în vederea adoptării de Guvernul României.

Recomandări autor