Home > Actualitate > Economie > Noua lege a pensiilor permite cumulul pensiei cu salariul. Ce trebuie să știi despre modificările aduse
Actualitate Economie

Noua lege a pensiilor permite cumulul pensiei cu salariul. Ce trebuie să știi despre modificările aduse

Cumulul pensiei cu salariul – Ce spune Noua lege a pensiilor.

Noua lege a pensiilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024 și aduce cu sine schimbări importante în ceea ce privește posibilitatea de a cumula pensia cu salariul.

Conform actului normativ, pensionarii care îndeplinesc condițiile legale pot opta pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau continuarea activității până la vârsta de 70 de ani. Astfel, aceștia pot beneficia de posibilitatea de a-și completa veniturile prin salariu, în cazul în care decid să revină în câmpul muncii.

De asemenea, legea pensiilor conține excepții privind cumularea pensiei cu salariul. Potrivit articolului 105 din actul normativ, pensionarii din sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri dintr-o activitate pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale, conform Codului fiscal. Totodată, persoanele care desfășoară activitate în calitate de prestator casnic sunt incluse în această categorie, indiferent de nivelul veniturilor.

Excepțiile de la legea pensiilor în privința cumulului pensiei cu salariul

Deși în general se permite cumularea pensiei cu salariul conform noii legi a pensiilor, există și anumite excepții prevăzute în actul normativ. Astfel, soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș care obține venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe țară garantat în plată, sau pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate cu venituri lunare peste același prag, nu pot cumula pensia cu salariul conform articolului 105 din legea pensiilor.

De asemenea, există și alte categorii de persoane care nu pot cumula pensia cu salariul conform legii, cum ar fi cei care desfășoară activități pe baza unui contract individual, funcționarii publici sau persoanele care dețin funcții elective, legislative sau judecătorești. Aceste categorii sunt excluse de la posibilitatea de a-și completa veniturile prin salariu după pensionare.

Pe scurt, Noua lege a pensiilor aduce schimbări semnificative în ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul, oferind pensionarilor posibilitatea de a reveni în câmpul muncii și de a completa veniturile obținute din pensie. Totuși, există și anumite excepții care trebuie luate în considerare pentru o aplicare corectă a prevederilor legale.