Home > Actualitate > Social > Nouă provocare la ANAF: Sistemul e-Factura întâmpină obstacole în facturile de energie și gaze
Actualitate Social

Nouă provocare la ANAF: Sistemul e-Factura întâmpină obstacole în facturile de energie și gaze

Nouă provocare la ANAF: Sistemul e-Factura întâmpină obstacole în facturile de energie și gaze

Afectat de probleme tehnice și legislative, sistemul e-Factura ANAF generează eșecuri la facturile de energie.

Sistemul e-Factura, implementat cu scopul de a simplifica procesul de facturare între furnizorii și clienții de energie și gaze, se confruntă cu dificultăți tehnice și legislative.

Potrivit unui articol recent, formatul facturilor la energie și gaze nu este compatibil cu cel al sistemului e-Factura, generând probleme de armonizare a reglementărilor și posibile sancțiuni din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

ANRE și ANAF au conștientizat această situație și au început să lucreze în colaborare pentru a remedia problemele de compatibilitate. Sistemul e-Factura a devenit operațional începând cu 1 ianuarie 2024, iar întrucât portalul ANAF nu permite încărcarea tuturor informațiilor obligatorii în factura de energie și gaze, este necesară o armonizare a regulamentelor de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale la clienții finali.

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) și Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) au semnalat incompatibilitățile dintre reglementările de furnizare a energiei și gazelor și legislația privind facturarea în sistemul e-Factura. Aceste organizații au atras atenția Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei asupra necesității de a armoniza prevederile ANRE cu cerințele sistemului e-Factura.

În acest sens, ANRE a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai furnizorilor de energie și gaze, precum și ai ANAF, care au avut mai multe întâlniri online în decembrie 2023 și ianuarie 2024. Scopul acestor întâlniri a fost identificarea soluțiilor tehnice pentru includerea informațiilor în formatul XML e-Factura și propunerea de soluții de reglementare pentru armonizarea prevederilor ANRE cu cerințele sistemului e-Factura.

Astfel, ANRE a elaborat un proiect de modificare a regulamentelor de furnizare a energiei și gazelor, care vizează schimbarea structurii informațiilor și a elementelor din factura de energie și gaze pentru a se potrivi cu câmpurile disponibile în sistemul e-Factura. Acest proiect are ca scop asigurarea compatibilității între formatul facturilor și sistemul electronic RO e-Factura, precum și facilitarea transmiterii facturilor către clienții noncasnici.

Armonizarea reglementărilor pentru o eficiență sporită

Este evident că sistemul e-Factura necesită ajustări pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și eficientă în domeniul facturării energiei și gazelor. Incompatibilitățile dintre formatul facturilor și cerințele sistemului e-Factura au generat dificultăți atât pentru furnizorii de energie și gaze, cât și pentru clienții noncasnici.

Armonizarea reglementărilor și modificarea structurii informațiilor și a elementelor din factura de energie și gaze reprezintă pași esențiali în această direcție. Astfel, se va asigura transmiterea corectă și completă a facturilor, prevenindu-se astfel posibilele sancțiuni.

ANRE și ANAF colaborează intens pentru a găsi soluții tehnice și legislative care să remedieze aceste probleme, iar implementarea modificărilor propuse va contribui la o eficiență sporită în procesul de facturare și la evitarea eventualelor neconcordanțe între reglementările ANRE și cerințele sistemului e-Factura.