Home > Actualitate > Noutăți în sistemul de învățământ! Ministrul Educației a făcut precizări asupra evaluări cluburilor sportive universitare
Actualitate

Noutăți în sistemul de învățământ! Ministrul Educației a făcut precizări asupra evaluări cluburilor sportive universitare

Noutăți în sistemul de învățământ! Ministrul Educației a făcut precizări asupra evaluări cluburilor sportive universitare
Evaluarea cluburilor sportive universitare

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat recent un nou ordin de ministru care aduce modificări semnificative în procesul de evaluare a cluburilor sportive universitare din țară.

Această schimbare vizează îmbunătățirea metodologiei de evaluare a acestor cluburi, punând accentul pe criterii precum performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții naționale și internaționale.

Ordinul emis de ministrul Educației clarifică faptul că evaluarea anuală a cluburilor sportive universitare are ca scop principal determinarea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituționale. Aceste obiective includ performanța sportivă a cluburilor, selecția și pregătirea sportivilor, precum și participarea la competiții la nivel național și internațional. Cu alte cuvinte, acest ordin pune accentul pe măsurarea și îmbunătățirea calității și eficienței cluburilor sportive universitare din România.

Principii de bază pentru evaluare: Obiectivitate și Cooperare

Evaluarea cluburilor sportive universitare se bazează pe trei principii de bază, conform ordinului emis de ministrul Educației:

  1. Obiectivitate: Federația Sportului Școlar și Universitar are rolul crucial în procesul de evaluare anuală a activității cluburilor sportive universitare și trebuie să aprecieze atât performanța, cât și deficiențele și nerealizările într-un mod imparțial. Această obiectivitate este esențială pentru asigurarea unui proces de evaluare corect și echitabil.
  2. Cooperare și comunicare continuă: Pentru a asigura o evaluare eficientă, Federația Sportului Școlar și Universitar trebuie să coopereze strâns cu federațiile sportive naționale. Acest parteneriat este esențial pentru identificarea, confirmarea și validarea rezultatelor obținute de sportivii legitimați la cluburile sportive universitare în competițiile oficiale naționale sau internaționale.
  3. Realitate: Un alt aspect crucial este asigurarea că datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale sunt reale și corecte. Aceste date se referă la secțiile sportive, sportivii și rezultatele obținute în competițiile naționale la care clubul a participat sub certificatul de identitate sportivă propriu sau în parteneriat cu alte structuri sportive. Pentru competițiile naționale desfășurate în parteneriat, punctajele obținute sunt ajustate cu un coeficient de echilibrare de 0,5.

Criterii de evaluare și punctaje: O abordare detaliată

Evaluarea cluburilor sportive universitare se realizează prin intermediul criteriilor și subcriteriilor detaliate în anexele metodologiei de evaluare. Iată câteva dintre aceste criterii:

  1. Specificul secțiilor sportive active de seniori și nivelul campionatelor: Acest criteriu analizează specificul secțiilor sportive din cadrul cluburilor și nivelul campionatelor în care acestea activează. Punctajele aferente sunt prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie.
  2. Numărul de studenți și elevi legitimați: Evaluarea include și numărul de studenți și elevi legitimați la cluburile sportive universitare. Acest aspect este analizat în anexa nr. 2 la metodologie.
  3. Performanța clubului pe plan național și internațional: Aceste criterii evaluează performanța clubului la nivel național și internațional. Subcriteriile și punctajele aferente sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la metodologie.