Home > Actualitate > O nouă meserie în Justiția Românească. Ce condiții sunt necesare și ce avantaje oferă postul
Actualitate

O nouă meserie în Justiția Românească. Ce condiții sunt necesare și ce avantaje oferă postul

O nouă meserie în Justiția Românească. Ce condiții sunt necesare și ce avantaje oferă postul

Află despre noua meserie din România – asistentul de judecător, o decizie legală recentă aprobata de Camera Deputaților. Descoperă mai multe detalii aici!

Apare o nouă meserie în România: asistentul de judecător

Curţile de apel, tribunalele şi judecătoriile din România se pregătesc să primească o nouă categorie profesională: asistenţii de judecător. Aceştia vor fi recrutaţi prin intermediul unui concurs organizat la nivelul curţilor de apel, iar principalele condiţii pentru a putea deveni asistent de judecător sunt: a fi licenţiat în drept, a avea capacitate deplină de exerciţiu, a nu avea antecedente penale, a cunoaşte limba română, a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic şi a se bucura de o bună reputaţie.

Asistenţii de judecător vor avea ca principale atribuţii acordarea de sprijin judecătorului în realizarea procedurilor specifice premergătoare stabilirii primului termen de judecată, realizarea de activităţi de documentare, verificare şi prezentare a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a elementelor de fapt şi de drept relevante în cauză, precum şi redactarea, sub coordonarea judecătorului, a proiectelor de hotărâri judecătoreşti sau ale altor acte procedurale.

Ce le va fi interzis să facă asistenţilor de judecător

Pe de altă parte, acestor asistenţi le va fi interzis să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse, să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură, să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau Ia alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome, să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

Asistenţii judecătorului nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic. În plus, nu vor avea voie să comenteze sau să justifice în presă ori în emisiuni audiovizuale hotărârile sau soluţiile date în dosarele despre care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Ce reprezintă apariţia acestei noi meserii în România

Apariţia asistenţilor de judecător reprezintă o măsură prin care se doreşte îmbunătăţirea modului în care se realizează actul de justiţie în România. Aceştia vor acorda sprijin judecătorului în procesul judecăţii, astfel încât acesta să poată lua decizia cea mai bună într-un timp cât mai scurt, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Astfel, apariţia acestei noi meserii în România este o veste bună pentru justiţie şi pentru toţi cei care apelează la aceasta pentru a-şi proteja drepturile şi interesele. Aceasta demonstrează că statul român se implică în îmbunătăţirea standardelor de calitate şi în creşterea performanţei justiţiei.