Home > Actualitate > Social > Obligatoriu in toata tara. Anuntul zilei pentru elevi, parinti si profesori
Actualitate Social

Obligatoriu in toata tara. Anuntul zilei pentru elevi, parinti si profesori

Obligatoriu in toata tara. Anuntul zilei pentru elevi, parinti si profesori

Contractul educațional devine obligatoriu în România: Ministrul Educației anunță sancțiuni pentru părinții care refuză să semneze

Părinții, elevii și profesorii, afectați de noile prevederi legale

Ligia Deca, Ministrul Educației, a anunțat recent modificări importante în ceea ce privește legea învățământului preuniversitar. Într-o declarație oferită la TVR Info, Deca a subliniat că părinții care refuză să semneze contractul educațional cu școala vor fi sancționați. Acest document implică mai multe obligații în relația dintre părinți și sistemul de învățământ, asigurând în același timp drepturile elevilor și familiilor.

Ligia Deca a insistat pe ideea că părinții trebuie să vorbească cu respect despre școală și cadrele didactice, menționând că un copil ar putea fi confuz în cazul în care întâlnește „anumite limite la școală și alte limite acasă”. Ministrul a mai precizat că în Legea învățământului preuniversitar, pe lângă introducerea sancțiunilor pentru părinții care nu semnează contractul educațional, sunt prevăzute și drepturi și obligații atât pentru elevi, cât și pentru școală și familie.

Construirea autorității profesorului și importanța atitudinii părinților

Un alt aspect important subliniat de Ligia Deca se referă la rolul pe care părinții îl au în construirea autorității profesorului. Ministrul Educației consideră că atitudinea părinților față de profesori poate influența în mod semnificativ felul în care copiii percep autoritatea cadrului didactic.

Potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar, la înscrierea unui antepreșcolar, preșcolar sau elev într-o unitate de învățământ, directorul unității de învățământ va semna contractul educațional cu părinții, reprezentantul legal sau elevul major. Acest contract prevede drepturile și obligațiile reciproce ale părților și garantează drepturile beneficiarilor primari și secundari, în conformitate cu prevederile contractului educațional-tip, aprobat prin ordin al ministrului Educației.

Actul încheiat între părinți, reprezentantul legal, elevul major și unitatea de învățământ va conține obligatoriu clauzele din contractul educațional-tip. În funcție de specificul fiecărei unități de învțământ, prin hotărârea Consiliului de Administrație, pot fi adăugate și alte clauze, a căror natură nu poate afecta interesul superior al antepreșcolarului, al preșcolarului sau al elevului.

Implicațiile noului contract educațional și responsabilitățile părinților

Noul act educațional aduce în prim-plan nu doar drepturile elevilor și familiilor, ci și responsabilitățile pe care părinții trebuie să și le asume în relația cu sistemul de învățământ. Semnarea acestui contract va crea un cadru clar de colaborare între părinți, profesori și elevi, având ca scop îmbunătățirea experienței educaționale și asigurarea unei dezvoltări armonioase a copiilor.

Printre responsabilitățile părinților se numără:

  1. Implicarea activă în educația copiilor și comunicarea deschisă cu cadrele didactice;
  2. Susținerea și respectarea regulilor și deciziilor luate de școală;
  3. Participarea la ședințele cu părinții și la evenimentele organizate de unitatea de învățământ.

Prin introducerea sancțiunilor pentru părinții care refuză să semneze contractul educațional, autoritățile își propun să consolideze relația dintre școală și familie și să încurajeze colaborarea dintre cele două părți. De asemenea, se dorește creșterea gradului de implicare al părinților în procesul educațional și promovarea unei atitudini respectuoase față de cadrele didactice și instituțiile de învățământ.