Home > Social Media > Părintele Cleopa împărtășește secretul rugăciunii de 13 cuvinte care poate aduce minuni în viața celor care o rostesc
Social Media

Părintele Cleopa împărtășește secretul rugăciunii de 13 cuvinte care poate aduce minuni în viața celor care o rostesc

Părintele Cleopa împărtășește o rugăciune de 13 cuvinte, ce promite aducerea minunilor în viața celor care o rostesc cu credință.

Părintele Cleopa, cunoscutul călugăr ortodox, arhimandrit și stareț la Mănăstirea Sihăstria, ne învață o rugăciune în 13 cuvinte, dedicată îngerului păzitor pe care fiecare persoană creștină îl primește la botez. Această rugăciune, rostită zilnic, ar putea aduce minuni în viața celui care o rostește cu credință.

Cleopa Ilie, al cărui nume la naștere a fost Constantin Ilie (n. 10 aprilie 1912, comuna Sulița, județul Botoșani – d. 2 decembrie 1998, Mănăstirea Sihăstria), este recunoscut pentru trăirea profundă a credinței ortodoxe. Rugăciunea îndreptată către îngerul păzitor sună astfel:

“Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții me¬le celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la calea mântuirii…”

Părintele Cleopa s-a născut într-o familie de țărani, fiind al cincilea copil din cei zece ai lui Alexandru Ilie. După ce a urmat cursurile școlii primare din satul natal, a petrecut trei ani în ucenicie duhovnicească la schimonahul Paisie Olaru, pustnic în Schitul Cozancea. În decembrie 1929, el s-a alăturat obștii schitului Sihăstria, alături de fratele său mai mare, Vasile.

În iunie 1942, Părintele Cleopa a fost numit locțiitor de egumen. Pe 27 decembrie 1944, a fost hirotonit ierodiacon, iar pe 23 ianuarie 1945 a fost hirotonit ieromonah de către Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareț al Mănăstirii Neamț. La scurt timp, a fost numit oficial egumen al Schitului Sihăstria.

În 1947, Schitul Sihăstria a fost ridicat la rang de mănăstire, iar Părintele Cleopa a fost hirotesit arhimandrit, cu aprobarea patriarhului Nicodim Munteanu. În 1948, sub presiunea autorităților comuniste, a fost nevoit să se retragă în pădurile din apropierea Mănăstirii Sihăstria. Pe 30 august 1949, a fost numit stareț al Mănăstirii Slatina Suceava, unde s-a transferat alături de 30 de călugări din obștea Mănăstirii Sihăstria, ca urmare a deciziei patriarhului Justinian Marina.

Părintele Cleopa a revenit la Mănăstirea Sihăstria în toamna anului 1964 și a activat ca duhovnic al întregii obști pentru 34 de ani, oferind îndrumări duhovnicești atât călugărilor, cât și mirenilor.

Citeste si