Home > Actualitate > Social > Pedepsirea elevilor în școli. Consecințele mult așteptate au fost în sfârșit adoptate de Guvern
Actualitate Social

Pedepsirea elevilor în școli. Consecințele mult așteptate au fost în sfârșit adoptate de Guvern

Pedepsirea elevilor în școli. Consecințele mult așteptate au fost în sfârșit adoptate de Guvern

Comitetul pentru Educație al Camerei Deputaților a aprobat luni o modificare importantă propusă de PNL, PSD și Ministerul Educației, care interzice orice formă de violență fizică în școli și limitează aplicarea sancțiunii de exmatriculare în cazuri extreme.

Schimbare majoră în pedepsirea elevilor

În cazul încălcării regulilor din scoli sau in fata manifestarii a unui comportament nepotrivit, școlile au dreptul de a lua măsuri disciplinare. Drept uramre, infracțiunea este mai intai explicată elevului și părinților sau tutorelui legal, iar apoi aceștia sunt invitați la o întâlnire pentru a discuta problema în detaliu.

Elevii au dreptul la reprezentare legală și nu pot fi deci pedepsiți în grup. Aceste acțiuni trebuie să aibă loc în incinta școlii pentru a fi aplicate in mod sigur si corect toate sancțiunile disciplinare relevante.

Elevii pot fi supuși următoarelor sancțiuni, dar fără a se limita la acestea:

  1. Atragerea atenției individuale
  2. Mustrare scrisă
  3. Suspendarea de la cursuri pentru o perioadă determinată
  4. Suspendarea cu dreptul de a se reînscrie în anul școlar următor
  5. Avertisment prealabil înainte de exmatriculare
  6. Exmatriculare cu dreptul de a se reînscrie în anul școlar următor, la aceeași instituție de învățământ.

În plus, nota la purtare a unui elev poate fi scăzută pe lângă toate aceste sancțiuni.

De asemenea fiecare elev dar și părinții săi trebuie  primească o explicație scrisă pentru fiecare măsură disciplinară luată. Pedeapsa începe în momentul notificării sau ulterior, după cum este cazul.

Interdicția pedepsirii în fața colegilor și reguli suplimentare pentru învățământul primar și obligatoriu

Este interzisă disciplinarea elevului în fața colegilor săi sau a întregii școli. În învățământul primar, nu sunt permise măsuri disciplinare precum mutarea într-o altă clasă din cadrul aceleiași școli. De asemenea sunt interzise și: suspendarea temporară, exmatricularea cu dreptul de a se reînscrie în anul școlar următor sau exmatricularea cu dreptul de a se reînscrie în anul școlar următor la o altă școală.

În ceea ce privește învățământul obligatoriu, pre-avertismentul de exmatriculare și exmatricularea cu dreptul de a se reînscrie în anul școlar următor în aceeași instituție de învățământ pot fi aplicate numai în cazuri extreme, cum ar fi atunci când prezența unui elev în școală reprezintă o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi sau a personalului școlii, afectând astfel dreptul la educație sau dreptul la muncă.

Suspendarea unui elev nu poate dura mai mult de cinci zile școlare. Niciun elev nu poate fi eliminat din clasă pentru mai mult de 15 zile calendaristice într-un singur an academic. Dar cu toate acestea elevii care au fost exmatriculați trebuie să beneficieze de activități de reabilitare, precum și de consiliere, ajutor psihologic și psihoterapie.

Aplicarea sancțiunilor presupune informarea elevilor și a părinților/tutorelilor legali, efectuarea de interviuri cu elevii în prezența părinților/tutorelilor legali și consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC. Aceste obligații sunt emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 49/2011 și raportului de evaluare multidisciplinară întocmit de acesta.

Mai mult, comunicarea cu părinții/tutorelilor legali în timpul procesului de notificare și analiză disciplinară trebuie  aibă loc în absența elevilor, într-un cadru care să protejeze confidențialitatea lor. De asemenea aceasta  se va face și în prezența consilierului școlar și, dacă este necesar, a mediatorului școlar.

Așadar conform articolelor 1357-1374 din Codul Civil, dacă un elev provoacă daune materiale sau fură într-o instituție de învățământ, acesta este responsabil de plata tuturor costurilor asociate cu repararea, returnarea bunurilor furate sau deteriorate sau achiziționarea de obiecte noi. Dacă un elev distruge sau deteriorează un manual gratuit, el este responsabil pentru achiziționarea unui manual nou care să corespundă domeniului său de studiu, anului academic și formatului manualului. În acest caz, costul manualelor va fi suportat de elevi. Vandalismul asupra manualelor nu poate fi folosit ca motiv pentru a scădea nota de comportament a unui elev.