Home > Actualitate > Social > Pensii și indemnizații speciale în România: Analiză detaliată a beneficiarilor în decembrie 2023
Actualitate Social

Pensii și indemnizații speciale în România: Analiză detaliată a beneficiarilor în decembrie 2023

Pensii și indemnizații speciale în România: Analiză detaliată a beneficiarilor în decembrie 2023

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a dezvăluit recent date alarmante cu privire la numărul impresionant de beneficiari de pensii şi indemnizaţii prevăzute de legi speciale în România, în luna decembrie 2023.

Cu un total de 425.460 de persoane care au primit astfel de plăţi, situaţia atrage atenţia asupra diverselor legi şi acte normative care reglementează aceste beneficii, precum şi asupra impactului lor asupra bugetului de stat.

Din datele furnizate de CNPP, cel mai mare număr de persoane care au beneficiat de indemnizaţii speciale în decembrie 2023 se încadrau în categoria beneficiarilor conform D.L. nr. 118/1990. Această lege priveşte acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Astfel, nu mai puţin de 181.990 de persoane au beneficiat de indemnizaţii în această categorie, cu o indemnizaţie medie de 1.363 de lei.

Această cifră impresionantă reflectă o parte din istoria României, arătând că există încă un număr semnificativ de supravieţuitori care au suferit în perioada comunistă şi care au dreptul la aceste compensaţii financiare. Cu toate acestea, această situaţie subliniază şi nevoia de a reevalua şi actualiza aceste legi pentru a ţine cont de schimbările în societate şi pentru a asigura o justă distribuţie a resurselor bugetare.

Legile nr. 49/1991 şi nr. 44/1994 – Veteranii de Război

În continuare, un număr de 18.149 de persoane au beneficiat de indemnizaţii conform Legii nr. 49/1991 şi Legii nr. 44/1994, care se referă la veteranii de război, precum şi la unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Aceste persoane au primit o indemnizaţie medie de 837 de lei în luna decembrie 2023. Acest aspect subliniază importanţa recunoaşterii şi sprijinirii veteranilor, care au contribuit semnificativ la istoria şi securitatea ţării.

Legislaţia nr. 189/2000 – Persoane persecutate politic

O altă categorie importantă de beneficiari a fost reprezentată de cei 67.117 de oameni care au primit indemnizaţii conform Legii nr. 189/2000. Această lege se referă la persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi la cei deportaţi în străinătate ori constituiţi în prizonieri. Cu o sumă medie plătită de 775 de lei, aceşti beneficiari încă primesc compensaţii pentru perioadele de suferinţă şi persecuţie politică din trecut.

Legislaţia nr. 309/2002 – Stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii

Un alt grup de beneficiari important în luna decembrie 2023 a fost reprezentat de cei 49.362 de oameni care au primit indemnizaţii conform Legii nr. 309/2002. Această lege priveşte recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. Cu o sumă medie plătită de 74 de lei, această categorie de beneficiari pune în evidenţă necesitatea continuării sprijinului pentru cei care au servit ţara în diferite contexte.

Legislaţia nr. 341/2004 – Eroii-martiri şi luptătorii din Revoluţia din 1989

În decembrie 2023, 12.876 de beneficiari au primit indemnizaţii conform Legii nr. 341/2004, care se referă la recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. Cu o indemnizaţie medie de 1.901 lei, aceşti oameni au jucat un rol esenţial în schimbarea regimului comunist şi în instaurarea democraţiei în România.