Home > Actualitate > Social > Peste 3.000 de locuri de muncă pentru români. Cine se poate angaja
Actualitate Social

Peste 3.000 de locuri de muncă pentru români. Cine se poate angaja

Peste 3.000 de locuri de muncă pentru români. Cine se poate angaja

Peste 3.000 de noi locuri de muncă vor fi create pentru românii vulnerabili, anunță Ministerul Proiectelor Europene. Bugetul total este de peste 214 milioane de euro și va fi folosit pentru a susține antreprenoriatul social în mediul urban și rural.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate economiei sociale finanțate prin Programul Educației și Ocupare și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială. Aceste proiecte vor fi finanțate cu un buget total de peste 214 milioane euro și vor viza atât mediul rural, cât și cel urban.

Scopul principal al acestor investiții este de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile unde vor activa întreprinderile sociale. În acest sens, intervențiile vor contribui la soluționarea unor probleme precum reducerea sărăciei, îmbunătățirea accesului la educație și îngrijire medicală.

Ministrul Marcel Boloș a subliniat că înființarea întreprinderilor sociale va oferi persoanelor din grupuri dezavantajate oportunitatea de a-și depăși starea de vulnerabilitate prin integrarea pe piața muncii. În urma acestor apeluri de proiecte, se urmărește sprijinirea a peste 1.400 de întreprinderi sociale în comunitățile rurale și urbane ale României.

3.000 de noi locuri de muncă în întreprinderile sociale din mediul urban

Apelul de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban” are ca obiectiv îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Acesta se adresează în special tinerilor, șomerilor de lungă durată și grupurilor defavorizate de pe piața muncii, precum și persoanelor inactive. Prin acest apel, se urmărește sprijinirea a 720 de întreprinderi sociale și crearea a 3.064 noi locuri de muncă.

Bugetul total alocat apelului de proiecte este de 104,91 milioane de euro. Acești bani vor putea fi accesați de către entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale; dar și de către furnizori de formare profesională autorizați, publici și privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale și organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Proiectele vor fi finanțate prin Programul Educație și Ocupare. Activitățile eligibile obligatorii în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban, inclusiv monitorizarea implementării planurilor de afaceri și asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri.

Valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de trei milioane euro, iar în cazul Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI), valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 1,42 milioane de euro.